Čapí hnízdo přehledně: Co řekl Babiš poslancům

Jaká jsou fakta, historie událostí a jaké proběhly kontroly kolem Farmy Čapí hnízdo? Ještě jednou přehledně vám přinášíme faktografická vyjádření ministra financí a lídra hnutí ANO Andreje Babiše, pronesená na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny.

Historie projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo

Společnost Imoba ze skupiny Agrofert koupila 16. února 2006 zdevastovanou zemědělskou usedlost o rozloze 80 hektarů za 10,43 mil. Kč.

 1. listopadu 2007 se přeměnila firma ZZN Agro Pelhřimov s.r.o., která byla součástí skupiny Agrofert, na ZZN Agro Pelhřimov s akciemi na majitele.

Vznikl projekt vybudovat multifunkční kongresový areál, vzhledem k tomu, že Imoba ani Agrofert se nezabývaly těmito činnostmi, neměly zájem o jeho provedení.

Na konci roku 2007 prodala společnost ZZN Pelhřimov 100 procent akcií společnosti ZZN Agro Pelhřimov třem fyzickým osobám za 2,38 mil. Kč. Byli jimi dvě dospělé děti Andreje Babiše a bratr jeho partnerky Moniky.

Babiš: Čapí hnízdo vlastnili mé dospělé děti a bratr partnerky

 1. ledna 2008 se konala valná hromada společnosti ZZN Agro Pelhřimov, na níž byla společnost přejmenována na Farmu Čapí hnízdo, a.s.
 1. února 2008 podepsala skupina Agrofert dohodu o budoucí spolupráci s Farmou Čapí hnízdo, Agrofert se stal strategickým partnerem farmy, což podle této dohody znamenalo, že v budoucnu bude využívat část kapacity farmy.
 1. února 2008 podepsala Imoba s Farmou Čapí hnízdo smlouvu o pronájmu nemovitostí s dobou nájmu do 31. prosince 2030.
 1. února 2008 požádala farma Čapí hnízdo o dotaci na projekt v rámci ROP Střední Čechy.
 1. června 2008 podepsal Agrofert prohlášení ručitele za úvěr na stavbu projektu ve výši 350 mil. Kč pro farmu Čapí hnízdo.
 1. srpna 2008 byla schválena dotace projektu Čapí hnízdo výborem Regionální rady soudržnosti Střední Čechy.
 1. října 2008 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace hejtmanem za ODS Petrem Bendlem. Celkové plánované výdaje projektu byly 436,59 mil. Kč, z nichž tzv. způsobilé výdaje činily 203,39 mil. Kč. Přidělená dotace byla ve výši 49,997 mil. Kč.

Od roku 2008 do roku 2013 vykázala Farma Čapí hnízdo ztrátu 28,56 mil. Kč, dluh k 31. prosinci 2012 činil 615,46 mil. Kč.

Skupina Agrofert vzhledem k ručení bankovního úvěru koncem roku 2013 projekt převzala. Po převzetí vykázala farma v roce 2014 ztrátu 40,96 mil. Kč, v roce 2015 ztrátu 48,46 mil. Kč a v roce 2016 je předpoklad ztráty 52,24 mil. Kč.

Hodnota majetku Farmy Čapí hnízdo k 31. prosinci 2015 byla 738,24 mil. Kč, na rok 2016 jsou plánované investice 155,86 mil. Kč

Babiš: Nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku

Kontroly projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo

 1. července 2008 provedl ROP Střední Čechy předběžnou veřejnoprávní kontrolu na místě, nebyly zjištěny podstatné nedostatky.
 1. července 2010 provedl ROP Střední Čechy průběžná veřejnoprávní kontrolu na místě, nebyly zjištěny nedostatky.
 1. února 2011 se uskutečnil audit ROP Střední Čechy, při němž bylo zjištěno porušení podmínek rozpočtové kázně pro proplacení nezpůsobilého výdaje – do žádosti o platbu byla zahrnuta i platba, která ještě nebyla ze strany příjemce proplacena. Na základě žádosti o prominutí dne 10. února 2012 bylo upuštěno od původního návrhu na odvod ve výši 3,72 mil. Kč, Farma Čapí hnízdo uhradila 37.188 Kč.
 1. dubna 2012 ROP Střední Čechy neidentifikoval žádné zjištění.
 1. dubna 2013 nařídil ministr financí mimořádný audit auditorskou firmou KPMG, bez nálezu.

Žádný audit ani kontrola nenaznačily, že by dotace byla čerpána v rozporu s podmínkami Evropské unie.

Bělobrádek zaútočil na Babiše. Zdaníme restituce, vrací ten úder

Newsletter