Časté sledování cen akcií je ztrátou času

Uvedl jsem, že Robert Shiller odhaduje, že ceny akcií jsou asi pětkrát až třináctkrát volatilnější, než by odpovídalo vývoji jejich fundamentálních hodnot. Jeremy Grantham z GMO dokonce odhaduje, že ceny jsou devatenáctkrát volatilnější. Pokud je pravda někde mezi tím, pak pravděpodobnost, že krátkodobé pohyby cen jsou reakcí na vývoj ve fundamentální hodnotě akcií, je asi 1:15. Většina investorů kontroluje aktuální ceny příliš často. Několikrát denně, či dokonce sedí většinu času přímo u blikajících kotací. Nabývají tak dojmu, že mají situaci více pod kontrolou. To je však iluze. Věci nemáme pod kontrolou a základní způsob, jak vylepšit investiční výsledky, je zaměřit svůj investiční proces nikoliv na sledování aktuálních cen, ale na porozumění analyzované společnosti a na snahu odhadnout její hodnotu. Pokud patříte mezi dlouhodobé investory, potom byste neměli trávit téměř žádný čas sledováním cen akcií. Většina těchto informací je jen šum a jejich souhrnná hodnota je negativní. Pokud koupíte akcie na základě nějaké své investiční teze a předpokládáte, že budete akcie držet několik let, jaký vliv na tuto tezi má informace o dnešní ceně akcie? Většina krátkodobých pohybů cen je zcela náhodná a jako taková nemůže vaši investiční tezi ani potvrdit ani vyvrátit.

Investoři mají tendenci příliš často sledovat ceny, protože hledají v chování ostatních účastníků trhu potvrzení správnosti svého chování. Místo toho by se měli více soustředit na formulaci vlastních názorů. Investor nemá pravdu podle toho, jestli s ním trh souhlasí nebo ne. Investor má pravdu, pokud jsou jeho úvahy racionálně podložené. Nedávno jsem si vybral menší vzorek společností z indexu S&P 500. Typická meziroční fluktuace ceny se pohybuje kolem 30 %. To znamená, že společnost, která má tržní kapitalizaci 100 miliard, během roku zaznamená změnu ocenění trhem ve výši 30 miliard. A to je celková volatilita akcií v posledním roce velmi nízká – index volatility VIX je momentálně kolem 12. Z fluktuací cen se většinou nedá vyčíst nic o změnách fundamentálních hodnot společností. Fluktuace cen je především výrazem změn nálad investorů a k jako takové je potřeba k ní přistupovat.

Někteří investoři se domnívají, že když budou sledovat ceny častěji, pak dokážou rychle reagovat na jejich vývoj. Rychle možná, ale správně stěží. Náhlá změna ceny může znamenat odraz náhlé změny v hodnotě společnosti, ale také jen náhodný pohyb. O co jde, to bude zřejmé až s delším časovým odstupem. Jak jsme si ukázali, pravděpodobnější je spíše varianta náhodného pohybu. Na takovou není potřeba nijak reagovat.

Nepravidelná linearita

Obrázek přiložený v galerii znázorňuje, o co se při investování snažíme. Hledáme společnosti, jejichž hodnota poroste ze současné úrovně v bodu A směrem k bodu C. Takové akcie se potom snažíme kupovat za cenu v bodě B, tedy níže, než je bod A, a spoléháme na to, že časem bude cena směřovat k bodu C. Náš zisk potom vyplyne ze dvou směrů. Za prvé, z růstu hodnoty společnosti a za druhé ze zmenšování rozdílu mezi cenou a hodnotou. Není důvod se domnívat, že by tato strategie neměla přinášet dobré výsledky. Naše vlastní zkušenosti a koneckonců i výsledky mnoha investorů, kteří tuto strategii používají, hovoří v její prospěch. Vlastní zkušenost i selský rozum nám však ukazují, že tato strategie nemůže produkovat lineární výnosy. Skutečný vývoj nikdy není tak hladký, jak vypadají křivky na obrázku. Vývoj hodnoty nebývá hladký a vývoj cen už vůbec ne. Někdy dojde ke sblížení ceny s hodnotou velmi rychle, jindy to může trvat hodně dlouho. Někdy jsou i léta čekání odměněna náhlým skokem ceny vzhůru. Tato investiční strategie se opírá o předpověď toho, co se stane, a nikoliv o předpověď, kdy to nastane. Dokážeme najít akcie, u nichž můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat, že jejich hodnota poroste. O rychlosti a pravidelnosti vývoje toho můžeme předpokládat mnohem méně. Stejně tak dokážeme najít takové akcie, jejichž cena momentálně neodpovídá jejich hodnotám. Zatímco je velmi pravděpodobné, že cena a hodnota budou mít tendenci se časem sbližovat, kdy se tak stane a jak rychle, to dobře předpovědět nemůžeme. Je proto zcela nevyhnutelné, že některé roky nebo určitá i delší časová období budou naše výsledky podprůměrné, či dokonce záporné. To je jistota, kterou musíme přijmout.

Naše očekávání musejí být přiměřená nejen, co se týče výše výnosů, ale také jejich konzistentnosti. I ti největší z největších investorů se nevyhnuli záporným rokům a někdy měli dokonce třeba i 3 záporné roky v řadě. Tak to prostě chodí.

Text je ukázkou z knihy Daniela Gladiše Akciové investice. Vydalo nakladatelství Grada v roce 2015.

Newsletter