Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD.

Cena elektřiny může dál růst. Ušetřit lze díky agregátorům flexibility

Stanislav Chvála, zdroj: Salim Issa

Jedna ku jedné. To je zhruba poměr, v jakém ceny emisních povolenek ovlivňují cenu elektřiny. Drahé povolenky jsou politicky žádané. Když k tomu přidáme spekulace, prostor pro cenový růst je otevřen, míní generální ředitel společnosti Nano Energies Stanislav Chvála. Malí výrobci a spotřebitelé elektřiny však budou moci ušetřit díky vstupu agregátorů flexibility. O co přesně jde? Dozvíte se v rozhovoru.

Cena elektřiny v Česku stoupá. Pražská energetická burza v květnu ukázala cenu nad úrovní 70 euro za megawatthodinu, což je nejvyšší hodnota od roku 2008. Jaké faktory stojí za tímto růstem? 

Hlavním důvodem jsou ceny emisních povolenek CO2, ostatní faktory jsou zanedbatelné. Cena emisní povolenky je ten hlavní motor, který ovlivňuje, jak se hýbe cena elektřiny. Její hodnota se promítá do cen energií téměř jedna ku jedné.

Jde o faktory přechodné, nebo trvalé? V závislosti na těchto faktorech, jaký je Váš cenový výhled do budoucna?

Drahá povolenka, myslím, dlouhodobě zůstane, i když ne nezbytně na stávajících úrovních. Drahá povolenka je něco, co je politicky žádané, a proto její cena zůstane dlouhodobě v desítkách euro. Nicméně v důsledku spekulací finančních institucí má v daný moment ještě potenciál růst, takže se krátkodobě dočkáme ještě nějakého cenového posunu. Zároveň předpokládám, že následně dojde k propadu a pak ke stabilizaci. Ale nepředpokládám, že bychom se dostali k úrovním, které jsme měli možnost vidět v posledních letech, tedy v jednotkách euro.

Letos se český energetický trh dočkal změny díky vstupu agregátorů flexibility. O co vlastně jde? V čem spočívá jejich činnost?

Hlavní přidanou hodnotou agregátorů je umožnit malým výrobcům a spotřebitelům elektřiny vydělat na tom, že jsou schopni ovlivnit aktuální spotřebu nebo výrobu elektřiny. Tomuto potenciálu posouvat výrobu nebo spotřebu v čase říkáme flexibilita. Vstup agregátorů flexibility znamená, že tuto svou flexibilitu teď budou moci firmy poslat zpátky do sítě a zpeněžit ji. Agregátoři flexibility jim pomáhají chytře řídit spotřebu a výrobu a z flexibility sestaví produkt, který pak akceptuje provozovatel přenosové soustavy. Role agregátorů je důležitá i v tom, že otevírají cestu, jak být jako země méně závislý na flexibilitě, kterou dosud poskytovaly velké uhelné elektrárny, od nichž bude ČR postupně odstupovat.

Nano Energies, zdroj: Salim Issa
Nano Energies, zdroj: Salim Issa

V Evropě agregátory flexibility fungují už delší dobu. Jak moc změnily evropský trh? A jak podle Vás změní ten český? Je zde prostor pro nějaké rozdíly?

Agregátoři flexibilty v západní Evropě fakticky umožnili, aby soustavy zůstávaly v rámci možností stabilní, i přesto, že roste podíl obnovitelných zdrojů. V západní Evropě už nějaký čas dochází k zavírání velkých fosilních elektráren. Narůstá podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a soustavy, i přes některé obavy, zůstávají stabilní. Svůj díl práce na tom mají právě agregátoři flexibility. V zemích, kde legislativa umožnila jejich vstup, dnes mají velký podíl na trhu a pomáhají digitalizaci energetiky.

Agregátor flexibility je v podstatě analyticko-vývojářská firma. Kvalitní software a matematické analýzy jsou totiž kompetence, které v energetice často chybí, jsou slabinou tohoto odvětví. Agregátoři tak celý sektor posouvají v tomto dopředu.

Rozdíl mezi Českem a západní Evropou z pohledu agregace je zatím brzy posuzovat. Nicméně, aby agregace flexibility u nás dávala smysl, budeme potřebovat, aby byla nezávislá. To znamená, že ten, kdo flexibilitu řídí, může být jiný subjekt než ten, který elektřinu k zákazníkovi dodává, nebo ji od něj vykupuje. V opačném případě bude poskytované flexibility výrazně menší množství a nemělo by smysl se agregací vůbec zabývat.

Které subjekty mohou z činnosti agregátorů profitovat? Jde například primárně o výrobní podniky nebo i o domácnosti?

Hlavně malí výrobci elektřiny a produktů obecně. Jakýkoliv průmysl včetně papíren, cementáren, oceláren nebo třeba chladíren. Mluví se i o domácnostech, ale to je zatím spíš hudba budoucnosti, která bude aktuální nejdříve za vyšší jednotky let.

Jste moderátorem a jedním z řečníků konference Share Your Energy, která se uskuteční ve středu 9. června. Pro koho je určena? A co se na ní účastníci dozvědí?

Téma agregace flexibility je univerzální. Zajímat by mohlo výrobce a spotřebitele elektřiny, pro které je to nová příležitost, jak za flexibilitu, kterou dosud nevyužívali, dostat zaplaceno, a snížit tak své náklady na elektřinu. Nebo naopak zvýšit výnosy, pokud ji prodávají. Stejně tak bude zajímavá i pro poradenské firmy nebo společnosti, které se energetikou zaobírají jako svou hlavní podnikatelskou činností.

Stanislav Chvála, zdroj: Salim Issa
Stanislav Chvála, zdroj: Salim Issa

Stanislav Chvála je od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo vytvořit nové produkty pro zákazníky, rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o faktické informování o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí a pomáhá start-upům v energetice testovat nápady a obchodní strategie v nově vzniklých Nano Labs. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví.Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester.

Newsletter