Ceny domácích výrobců se stabilizují. Vývozní dopuje ČNB

(Rozšířeno 9:17) Ceny průmyslových výrobců, stavebních prací i tržních služeb se v květnu proti dubnu nezměnily, ukázala čerstvá data ČSÚ. Meziročně byly nižší ceny průmyslových výrobců o 0,1 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 0,5 % a tržních služeb o 0,4 %. 

Ceny průmyslových výrobců na úhrnu v květnu zůstaly beze změny. Chemické látky a výrobky se zvýšily o 0,6 %, ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 0,5 %. Potravinářské výrobky, nápoje a tabák vzrostly o 0,2 %, z toho ceny nápojů o 0,6 % a masa a masných výrobků o 0,5 %. Klesly ceny těžby a dobývání o 0,9 % a elektrických zařízení o 0,4 %. 

Ceny stavebních prací se dle odhadů nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v úhrnu nezměnily. Vzrostly ceny v oddílu reklamní služby a průzkum trhu o 0,1 %, ceny v pozemní a potrubní dopravě klesly o 0,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby opět stagnovaly.

Meziročně se ceny průmyslových výrobců snížily o 0,1 % (v dubnu o 0,3 %). Nejvýznamněji ovlivnil výši cenové hladiny pokles cen elektřiny, plynu a páry o 8,6 % a těžby a dobývání o 4,6 %. Vzrostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 5,2 % a dopravních prostředků o 3,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 4,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,5 % (v dubnu o 0,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,8 % (v dubnu o 1,2 %). 

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly poprvé po čtrnácti měsících vyšší o 0,4 % (v dubnu klesly o 0,5 %). Snížily se zejména ceny za telekomunikační služby o 6,2 %, vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,2 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 3,2 %.

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně snížily o 0,1 % (v březnu o 0,2 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny na Maltě o 2,3 %, v Belgii o 1,5 % a ve Švédsku o 0,6 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,3 %, v Polsku o 0,2 % a v Německu o 0,1 %. V České republice a v Rakousku zůstaly ceny beze změny. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 1,7 %, v Řecku o 1,3 % a v Lotyšsku o 0,7 %.

Dubnová statistika cen v zahraničním obchodě ukázala, že vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, dovozní ceny klesly o 0,4 % a směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 0,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,3 %.

Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu vývozních cen mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 % a na pokles celkového meziměsíčního indexu dovozních cen snížení cen minerálních paliv o 1,7 %. Směnné relace se druhý měsíc udržely v pozitivních hodnotách. Meziročně ceny vývozu podpořila intervence ČNB. 

Newsletter