Ceny domácích výrobců stagnovaly

Ceny domácích průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně i meziročně stagnovaly a takový vývoj byl také očekáván. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,5 %, ceny stavebních prací a tržních služeb shodně vzrostly o 0,1 %. Data zveřejnil ČSÚ.

V rámci produkčních cen se proti červenci zvýšily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 % a dopravních prostředků o 0,8 %. V oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů klesly ceny o 1,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,3 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 1,1 %, nápojů o 0,8 % a masa a masných výrobků o 0,6 %, naopak vzrostly ceny pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,8 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 % v důsledku zvýšení cen za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 4,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,2 %.

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,5 %. Především klesly ceny čerstvé zeleniny o 21,4 % a brambor o 13,2 %, dále ovoce o 11,3 %, olejnin o 3,9 %, obilovin o 4,2 % a vajec o 3,3 %. Ceny drůbeže vzrostly o 1,3 %.

Také meziročně ceny průmyslových výrobců zůstaly beze změny. Klesly ceny elektřiny, plynu a páry o 8,6 % a těžby a dobývání o 3,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,5 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,1 %, rostlinných a živočišných olejů a tuků o 9,0 % a průmyslových krmiv o 7,0 %. Naopak ceny mléčných výrobků vzrostly o 4,5 % a masa a masných výrobků o 1,9 %. Ceny dopravních prostředků byly vyšší o 4,9 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,6 %. Zvýšily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,5 % a dřeva, papíru a tisku o 4,3 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně snížily pouze ceny energií o 5,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,5 % (stejně jako v červenci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,7 % (v červenci o 1,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,4 % (stejně jako v červenci). Vzrostly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 7,3 %, za pozemní a potrubní dopravu o 3,5 % a za pojištění o 2,5 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,6 % (v červenci o 1,5 %).

Ceny zemědělských výrobců byly meziročně nižší o 1,0 % (v červenci o 3,2 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 8,1 %. Klesly ceny brambor o 28,5 %, čerstvé zeleniny o 23,6 %, ovoce o 15,6 %, olejnin o 9,2 % a obilovin o 4,8 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 6,7 % v důsledku růstu cen mléka o 13,6 %. Ceny vajec byly vyšší o 6,5 %, jatečných prasat o 2,3 % a skotu o 0,9 %. Ceny drůbeže se snížily o 1,2 %.

Newsletter