Ceny u domácích výrobců, ve vývozu i dovozu zrychlily pokles

Domácí ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně klesly o 0,4 procenta, což je dvojnásobné tempo poklesu proti průměrnému odhadu ekonomů v anketě Bloomberg a zrychlení poklesu proti -0,2 % v červnu. Meziročně ceny výrobců klesly o 3 procenta při očekávání -2,6 procenta. Zrychlil také pokles cen ve vývozu a dovozu.

Ceny průmyslových výrobců v České republice v červenci zrychlily meziroční pokles na tři procenta z červnových 2,3 procenta. Ceny v zemědělství naproti tomu zpomalily pokles na devět procent oproti červnovým 10,6 procentům. Ve stavebnictví rostly ceny o 1,3 procenta, v červnu to po zpřesnění bylo 1,4 procenta. Informoval o tom dnes Český statistický úřad.

Ve srovnáním s červnem vzrostly ceny stavebních prací o 0,1 procenta. Ceny zemědělských výrobců klesly o 0,7 procenta, ceny průmyslových výrobců spadly o 0,4 procenta a tržních služeb o procento.

V průmyslu se oproti loňskému červenci snížily především ceny koksu a ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 8,4 procenta a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,6 procenta. Z toho ceny mléčných výrobků klesly o 9,1 procenta, ostatních potravinářských výrobků o 4,6 procenta. Ceny vody vzrostly o 3,4 procenta a ceny nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 1,5 procenta.

V zemědělství byly meziroční ceny nižší o 9,0 procent. V rostlinné výrobě se snížily o 4,6 procenta v důsledku poklesu cen obilovin o 9,1 procenta. Ceny čerstvé zeleniny se zvýšily o 6,3 procenta, ovoce o 12,5 procenta a brambor o 14,9 procenta. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 13,6 procent. O pětinu klesly ceny mléka, jatečných prasat pak o 15,5 procenta. Rostly naopak ceny skotu a vajec.

Ceny stavebních prací se podle odhadů zvýšily meziročně o 1,3 procenta (v červnu po zpřesnění o 1,4 procenta). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,2 procenta (v červnu vyšší o 0,3 procenta).

Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování.

Také domácí vývozní ceny v červnu opět meziročně zrychlily pokles, a to na 0,9 procenta. Dovozní ceny klesly o 0,5 procenta, v květnu přitom meziročně stouply. Oznámil to rovněž dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně ceny dovozu i vývozu také klesly.

Pokles vývozních cen zrychlil na trojnásobek, v květnu totiž činil 0,3 procenta. Dovozní ceny naopak v květnu oproti loňsku rostly – o 0,1 procenta, a růst zaznamenaly i v dubnu, kdy stouply o 0,5 procenta.

Na červnové meziroční snížení vývozních cen měl podle statistiků největší vliv pokles cen minerálních paliv o 9,6 procenta. Ceny potravin klesly o 7,3 procenta, u ostatních surovin o 3,8 a u polotovarů o 1,3 procenta. Ceny strojů a dopravních prostředků se oproti loňskému červnu nezměnily. Růst naopak z významnějších skupin zaznamenaly ceny průmyslového spotřebního zboží, které se zvedly o 0,3 procenta.

Na obratu ve vývoji dovozních cen se podle ČSÚ také nejvíce podílel pokles cen minerálních paliv, které se snížily o 19,2 procenta. Ceny ostatních surovin klesly o 8,2 procenta a ceny chemikálií o 0,6. Rostly hlavně ceny průmyslového spotřebního zboží, a to o 4,8 procenta. Ceny strojů a dopravních prostředků se zvýšily o 3,3 procenta a ceny polotovarů o 1,4.

Newsletter