Češi a demokracie: Spokojenost klesá s věkem, roste s bohatstvím

Lidí spokojených s fungováním demokracie v Česku je rekordních 55 procent. V posledním říjnovém průzkumu jich spokojenost vyjádřilo 48 procent. Nadpoloviční většina spokojených převážila dosud jen jednou, a to před čtyřmi lety. Naopak nespokojených je 41 procent Čechů, což je dosud nejnižší údaj. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Roste s úrovní, klesá s věkem

Podle CVVM se v postojích lidí pravděpodobně odráží spokojenost se současnou politickou situací v ČR, která se od října do února vyvíjela srovnatelným způsobem.

Spokojenost s fungováním demokracie klesá s rostoucím věkem a zvyšuje se spolu s rostoucí životní úrovní. Častěji ji vyjadřují studenti, podnikatelé a živnostníci, či obyvatelé Prahy. Nespokojenost je naopak častější u nezaměstnaných, důchodců či levicových voličů.

Nejlepší jen podle půlky

Polovina českých občanů věří, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády. Otevřenost možnosti autoritativního způsobu vlády deklarovalo 24 procent oslovených, dalších 21 procent se domnívá, že je lhostejné, zda je v zemi demokratický, nebo nedemokratický režim.

Demokracie má častěji zastánce u lidí s vysokoškolským vzděláním, mladých lidí, Pražanů a občanů označujících svoji životní úroveň jako dobrou. Ve skupině lidí, kterým je režim lhostejný, byli lidé se základním vzděláním, důchodci, nezaměstnaní či obyvatelé Libereckého kraje.

Spokojenost s fungováním demokracie v ČR (v procentech):

  únor 2011 únor 2012 únor 2013 únor 2014 únor 2015
rozhodně spokojen 8 5 1 6 6
spíše spokojen 43 38 32 42 49
spíše nespokojen 35 37 45 34 32
rozhodně nespokojen 11 16 18 15 9
spokojen/nespokojen 51/46 43/53 33/63 48/49 55/41

Téměř polovina populace (48 procent) míní, že je v Česku s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě. Zhruba stejný podíl lidí (47 procent) si naopak myslí, že tyto principy nejsou v ČR uplatňovány. V meziročním srovnání ale lidí s negativním postojem ubylo.

Více než dvě třetiny občanů (69 procent) si myslí, že lidská práva jsou v Česku respektována. O opaku je přesvědčeno 27 procent lidí, což je proti loňsku o pět procentních bodů méně.

Newsletter