Evropské i americké výnosy rostou. Euro je proti dolaru v mírné ztrátě, obchoduje se pod 1,0900 EURUSD. Koruna se po včerejší lehkém oslabení posunula nad 23,80 za euro.

Češi se shodují, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu

Podle výzkumu CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) si 88 % obyvatel České republiky myslí, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Celkem 66 % respondentů pochybuje o schopnosti České republiky ubránit se, pokud by k něčemu došlo, oproti více jak čtvrtině dotázaných, kteří s tímto výrokem nesouhlasí.

Převážná část (57 %) respondentů nepovažuje obranu ČR za podstatnou, protože patříme mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. V opozici k tomuto výroku zůstává 36 % české veřejnosti. Celkem 46 % respondentů pokládá úroveň naší armády za srovnatelnou s armádami západních zemí, přibližně stejná část dotázaných (43 %) si pak myslí, že naše armáda je méně vyspělá než tyto armády.

Pokud jde o náklady na obranu, ty vnímají jako zbytečnou zátěž pro státní rozpočet přibližně dvě pětiny obyvatel, více jak polovina tento názor nesdílí. Z dlouhodobého hlediska česká veřejnost vnímá jako podstatné bránit suverenitu státu, stabilně je proti tomuto názoru přibližně desetina respondentů.

Newsletter