Češi se shodují, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu

Podle výzkumu CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) si 88 % obyvatel České republiky myslí, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Celkem 66 % respondentů pochybuje o schopnosti České republiky ubránit se, pokud by k něčemu došlo, oproti více jak čtvrtině dotázaných, kteří s tímto výrokem nesouhlasí.

Převážná část (57 %) respondentů nepovažuje obranu ČR za podstatnou, protože patříme mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. V opozici k tomuto výroku zůstává 36 % české veřejnosti. Celkem 46 % respondentů pokládá úroveň naší armády za srovnatelnou s armádami západních zemí, přibližně stejná část dotázaných (43 %) si pak myslí, že naše armáda je méně vyspělá než tyto armády.

Pokud jde o náklady na obranu, ty vnímají jako zbytečnou zátěž pro státní rozpočet přibližně dvě pětiny obyvatel, více jak polovina tento názor nesdílí. Z dlouhodobého hlediska česká veřejnost vnímá jako podstatné bránit suverenitu státu, stabilně je proti tomuto názoru přibližně desetina respondentů.

Newsletter