Dolarový index umazal část dopoledních ztrát a přehoupl se nad hranici 90,1 bodů. Euro se proti dolaru obchoduje nad 1,2170 EURUSD, což odpovídá mírné korekci posílení po zveřejnění evropských indexů PMI. Měny regionu oslabují. Koruna se posunula do okolí 26,13 za euro.

Češi se shodují, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu

Podle výzkumu CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) si 88 % obyvatel České republiky myslí, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Celkem 66 % respondentů pochybuje o schopnosti České republiky ubránit se, pokud by k něčemu došlo, oproti více jak čtvrtině dotázaných, kteří s tímto výrokem nesouhlasí.

Převážná část (57 %) respondentů nepovažuje obranu ČR za podstatnou, protože patříme mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. V opozici k tomuto výroku zůstává 36 % české veřejnosti. Celkem 46 % respondentů pokládá úroveň naší armády za srovnatelnou s armádami západních zemí, přibližně stejná část dotázaných (43 %) si pak myslí, že naše armáda je méně vyspělá než tyto armády.

Pokud jde o náklady na obranu, ty vnímají jako zbytečnou zátěž pro státní rozpočet přibližně dvě pětiny obyvatel, více jak polovina tento názor nesdílí. Z dlouhodobého hlediska česká veřejnost vnímá jako podstatné bránit suverenitu státu, stabilně je proti tomuto názoru přibližně desetina respondentů.

Newsletter