Češi tápou v otázce odškodnění. Následky mohou být katastrofální

Pomáháme lidem v těžkých situacích získat finanční odškodnění, které jim náleží. Bez pomoci odborníků, advokátů a znalců nemateriální újmy je totiž téměř nemožné dosáhnout plné výše svých nároků. Naše společnost stojí na třech pilířích. První pilíř je odškodnění po dopravních nehodách, pracovních úrazech, úrazech ve školách a školkách, na sportovištích a případně i pochybení třetích osob. Druhý je zprostředkování advokátních služeb za velmi zvýhodněných podmínek. Třetí pilíř jsou služby pro společnosti, které potřebují profesionální a kvalitní řešení likvidací škod jejich klientů nebo jejich majetku. V rozhovoru pro Roklen24 to uvedl výkonný ředitel společnosti Vindicia Tomáš Beck.

Vystudoval jste archeologii , co Vás nakonec přivedlo k tématu odškodnění a jak jste si doplnil vzdělání?

Po dostudování archeologie, která je stále mým velkým koníčkem, jsem se rozhodl zaměřit svou kariéru směrem k rodinné firmě. Zastávám zde pozici obchodního ředitele, doplnil jsem si postupně vzdělání v základech práva a bezpečnosti, kde jsem získal titul Mgr. A nyní ukončuji postgraduální studium Master of Laws se zaměřením na alternativní řešení sporů. Co se týče motivace opustit archeologii, tak největším důvodem byla již zmíněná rodinná firma, kde jsem chtěl pomoci a zároveň i finanční jistoty.

Jak přesně byste popsal byznys model Vindicia? Jakým oblastem se věnujete?

Jsme společnost, která započala jako čistě odškodňovací firma, což znamená, že pomáháme lidem v těžkých situacích získat finanční odškodnění, které jim náleží. Bez pomoci odborníků, advokátů a znalců nemateriální újmy je téměř nemožné dosáhnout plné výše svých nároků. Postupem času se naše společnost vyvinula a nyní stojí na třech pilířích. První pilíř je již zmíněné odškodnění, kde se zaměřujeme na odškodnění po dopravních nehodách, pracovních úrazech, úrazech ve školách a školkách, na sportovištích a případně i pochybení třetích osob. Dále jsme velmi schopni pomoci lidem s plněním z úrazových a životních pojistek. Druhý pilíř je zprostředkování advokátních služeb za velmi zvýhodněných podmínek, prostřednictvím našich smluvních advokátních kanceláří. Zde jsem schopni pokrýt kompletní portfolio advokátních služeb a poradenství. Třetí pilíř jsou služby pro společnosti, které potřebují profesionální a kvalitní řešení likvidací škod jejich klientů nebo jejich majetku. Tuto službu nabízíme primárně finančně poradenským společnostem a dopravním a přepravním společnostem.

Čím se lišíte od ostatních podobných firem na trhu?

Máme individuální přístup ke každému případu, a to díky velkému množství proškolených zpracovatelů, našich smluvních advokátních kanceláří a předních soudních znalců z oboru nemateriální újmy. Dále bych rád zdůraznil, že naše služby v rámci odškodnění jsou zdarma a naše odměna je až z vymožené částky bez nákladů na posudky, které se občas pohybují v rámci desítek tisíc. To znamená, že klient nepodstupuje žádné finanční riziko. Uplatňujeme zásadu, že není posudek jako posudek. Posudek zdravotního stavu a následků po úrazu je totiž pro výši odškodného naprosto klíčový – původní verdikt posudkového lékaře pojišťovny se od názoru našich expertů nezřídka liší o stovky tisíc! Naše posudky jsou zpracovávány soudními znalci hned k prvnímu uplatnění, což je velkou výhodou při případném soudním vymáhání. Naši znalci si své posudky u soudu vždy obhájí.

Jak dlouho na trhu působíte?

Od roku 2014, kdy přišel v platnost Nový občanský zákoník, jsme do roku 2016 působili jako fyzická osoba (Jaroslava Becková). Postupný vývoj a příliv více klientů vedl k založení společnosti Vindicia s.r.o. v roce 2016. Já bych řekl, že se nám daří velice. Postupně jsme modernizovali naše IT systémy, nyní již vyvíjíme naše vlastní. Příliv klientů je každým měsícem větší a větší. Podobně tomu je i množství uplatněných a vymoženým peněz pro naše klienty.

Češi o možnostech odškodnění nemají příliš velké povědomí. Co to má za následky?

Následky jsou občas katastrofální, zejména pokud se poškození dostanou do rukou neprofesionálů. V těchto případech často dochází k nevyplacení náhrady újmy či vyplacení velmi malé části z peněz, na které by měl klient reálně nárok. Pokud poškozený postupuje sám, tak z našich statistik vychází, že náhrada újmy se pohybuje mezi 20 -30 % z toho, na co má skutečně nárok. Důvody jsou nejčastěji špatný posudek a neznalost svých práv.

Na co vše má tedy obecně nárok Čech, který se zraní například při nezaviněné nehodě nebo v práci?

Začněme s náhradou újmy přímo spojenou se samotným zraněním, jako je prvotní bolestné, bolestné následujících operací a procedur léčení, ztížení společenského uplatnění. Což si mimochodem lidé pletou s trvalými následky, což je kategorie, se kterou už se nepracuje. Jako další krok jmenuji odškodnění procesu léčby a případné další náklady, jakou je cestovné, opatrovnictví, náhrada ušlé mzdy a výdělku, doživotní renta, duševní útrapy, léčebné náklady. V případě nejhorších situací, jako je úmrtí někoho blízkého, je samozřejmé velké odškodnění pro všechny příbuzné, blízké a pro nezaopatřené děti výživné až do dospělosti.

Vindicia pomáhá poškozeným získat adekvátní odškodnění, a to především v případech úrazů, které vznikly jako následek dopravních nehod, pracovních úrazů na pracovišti, úrazů ve školách nebo sportovištích či kvůli nedostatečné lékařské péči. Firma má vlastní, prověřený tým právníků a soudních znalců v oboru nemateriální újmy na zdraví, kteří vyhotoví znalecké posudky. Klienti neplatí žádné vstupní náklady, služby Vindicie jsou tak dostupné všem. Společnosti klient zaplatí určitý podíl z částky až v případě, že pro něj společnost adekvátní odškodnění úspěšně vymůže.

 

O jakých částkách se obecně bavíme a jakou roli v tom hrají třetí strany, například pojišťovny?

Konkrétní částky jsou velmi rozdílné a nedají se blíže specifikovat bez zkoumání zdravotního stavu a dalších faktorů, jako je třeba ztížení společenského uplatnění. Velmi často se tyto částky pohybují nad milion korun nebo i více. Pojišťovny mají své revizní lékaře, kteří samozřejmě tlačí hodnotu odškodnění dolů, a z toho důvodu si necháváme zhotovit, již od prvopočátku, posudky podle Metodiky Nejvyššího soudu. Jak už jsem zmínil, rozdíly v tom, co pak klient skutečně získá, jsou běžně v řádech sto tisíc. Zmíním konkrétní případ: žena se vážně zranila při nezaviněné autonehodě. První posudek jí přiřkl necelých 50 tisíc korun. Jejímu muži se to zdálo málo a obrátil se na nás. Nakonec získala přes milion.

Jakým největším těžkostem a komplikacím při podnikání čelíte, s jakými problémy se setkáváte?

Mezi největší těžkosti bych první místo zařadil složité životní situace našich klientů, které se nás velmi často dotýkají. Dále je velkou těžkostí právě ona nevzdělanost, obavy klientů ze soudních sporů, advokátů, soudních znalců, atd. Další komplikací je samozřejmě velké množství amatérů a podvodníků na trhu v této oblasti, proto se občas setkáváme s prvotní nedůvěrou a přílišnou opatrností našich klientů. A v neposlední řadě jsou velmi nekvalitně udělaná životní a úrazová pojištění, která nám prakticky v některých případech znemožní řádné odškodnění.

Jaký příběh se vám nejvíc zaryl do paměti?

Jednoznačně příběh malé holčičky, která utrpěla poranění v dopravní nehodě, když se vracela ze školního výletu. Autobus havaroval a mnoho dětí bylo velmi ošklivě zraněno. Bohužel jsme mohli pomoci pouze této zmíněné holčičce, jejíž rodiče se nenechali zmanipulovat ředitelem školy a nepřistoupili na jednorázové směšně malé, ale rychlé odškodnění. Tento příběh je asi pro celou naši společnost srdeční záležitostí.

Do určité míry fungujete jako rodinná firma – jak máte rozdělené role?

Jednatelka a zakladatelka společnosti je moje maminka Jaroslava Becková, která je hlavní hybnou silou celé společnosti, hlavním dohlížitelem na správné fungování a řešení případů, řídí finanční a ekonomickou stránku společnosti. Já mám na starosti obchodní fungování společnosti, marketing a reklamu, hledání nových spoluprací a starám se o IT oddělení. Ale vesměs se o všem radíme jak doma, tak v práci. Do vrcholového managementu spadají naši hlavní garanti případů, kteří jsou regionálně rozděleni. Tito garanti si hlídají skupiny svých zpracovatelů a obchodních zprostředkovatelů. Díky našemu internímu systému pro zpracování případů jsou propojení neustále s advokátními kancelářemi a soudními znalci. Myslím, že je tento systém nejefektivnější. Přiznám se, že tento model jsme převzali ze zahraničí, hlavně z Británie. Jako nejnovější část společnosti jsme vybudovali likvidační oddělení v rámci již zmíněného třetího pilíře.

Tomáš Beck původně vystudoval archeologii, ale když rodinná firma potřebovala zastoupení v Českých Budějovicích, stal se výkonným ředitelem celé Vindicie a založil s kolegou dceřinou společnost Vindicia B&N s.r.o. V reakci na změnu vystudoval bezpečnostní studia, kde získal právní základy a v současné době studuje postgraduální studium – řešení mimosoudních a alternativních sporů. Práce ve Vindicii ho zcela naplňuje, vidí v oboru i podnikání velký smysl, velice rád pomáhá jiným a hlavně těm, kdo se neumí nebo nemohou bránit sami.

Newsletter