Češi upřednostňují pojištění svého majetku, před životní pojistkou

Téměř polovina (45 %) obyvatelů České republiky má uzavřeno životní pojištění. Ještě více Čechů (58 %) má pojištěn svůj majetek proti krádežím nebo poškození přírodními živly. Zda jsou Češi připraveni na nepříjemné životní situace a z čeho mají největší strach, zjišťovala v aktuálním průzkumu ČSOB Pojišťovna.

Více než 40 % lidí má v České republice zkušenost s dlouhodobým onemocněním sebe nebo někoho ze své rodiny. Každý třetí člověk se pak setkal s dlouhodobým ošetřováním rodinných příslušníků nebo se ztrátou zaměstnání na více než půl roku. Jen necelá čtvrtina respondentů v průzkumu ČSOB Pojišťovny uvedla, že s žádnou podobnou událostí nemá osobní zkušenost.

Z průzkumu vyplývá, že lidé mají největší obavu z vážných nemocí, špatného zdraví nebo finanční nejistoty. Téměř každý druhý Čech má proto uzavřenou životní pojistku. O jejím sjednání navíc uvažuje dalších 26 procent dotázaných. Pouze deset procent Čechů nemá o životní pojistku zájem. Větší podíl uzavřených životních pojistek se pak objevuje u vysokoškolsky vzdělaných (přesně polovina), naopak toto pojištění si sjednala jen čtvrtina lidí se základním vzděláním. Nejvyšší podíl uzavřených pojistek pak vidíme u Čechů nad 54 let, dále okolo 30. roku života.

„Češi se nejčastěji pojišťují proti rizikům, jakými jsou trvalé následky po úrazech, hospitalizace nebo aby dosáhli na denní odškodnění při ztrátě výdělku. Ukázalo se, že v roce 2017 byla tato tři rizika také nejčastějšími pojistnými událostmi,“ řekl Milan Březina, ředitel Odboru produktů životního pojištění ČSOB Pojišťovny. „Například pojištění denního odškodnění tvoří přibližně 20 procent ze všech pojištěných rizik u naší společnosti. Nicméně z celkového počtu pojistných událostí za rok 2017 bylo denní odškodnění s téměř 43 procent událostí nejčastější,“ dodal Březina.

Newsletter