Americká výnosová křivky se napřímila. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Koruna se obchoduje pod 25,25 za euro a pod 23,20 za dolar.

Češi? Výkonná pracovní síla pracující za pakatel

Vzhledem k výkonnosti tuzemské ekonomiky jsou u nás v evropském kontextu odměny zaměstnanců nízké. Nad evropským průměrem je v ČR zastoupena skupina tzv. pracujících chudých.

Šetření Eurostatu ohledně evropských výdělků ukázalo, že nejlépe jsou na tom z hlediska absolutní výše mediánové hodinové mzdy Švýcaři s 29,5 euro na hodinu, následováni Nory s 28 euro. Z členských států EU si nejvíc vydělají Dánové s 25,5 euro. Naopak nejméně nacházejí na výplatních páskách Bulhaři s 1,7 euro na hodinu. ČR s 4,6 euro dosahuje přibližně 35 % průměru EU.

Český trh práce: Který region je na tom nejlépe? Překvapení?

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích dosahují cenové hladiny odlišných úrovní, výdělky přepočítané tržními kurzy na eura evidentně skutečné rozdíly nadhodnocují. Důležité je totiž především to, co si lze za vydělané peníze koupit, tedy srovnání s domácí cenovou hladinou, ne jen absolutní číslo. Pro účely takové komparace se používá koncept parity kupní síly, který eliminuje cenové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Výsledné mzdy jsou pak po přepočtu na jednotky tzv. standardu parity kupní síly (PPS) mezinárodně srovnatelné (čím vyšší číslo, tím lepší).

V nich dosahuje mediánová mzda v ČR 7 PPS, zatímco opět první Dánsko vykázalo 18,5 PPS. Za ČR se nacházejí z hlediska mediánových hodinových výdělků z EU Slovensko, Portugalsko, Pobaltské státy, Rumunsko a Bulharsko. Naopak například sousední Polsko již v tomto srovnání ČR těsně předčí.

Číňané jako levná pracovní síla? Zapomeňte

Na základě výše zmíněných dat nicméně nelze jednoznačně říci, jestli nejsou menší výdělky opodstatněny nižší tuzemskou produktivitou práce. Pak by se totiž dalo konstatovat, že české hospodářství zkrátka na vyšší mzdy nemá. Tento argument nicméně nemá velkou oporu v datech.

Zatímco HDP na osobu v paritě kupní síly v ČR dosáhl v roce 2014, kdy sběr dat pro Eurostat probíhal, 86 % průměrné hodnoty celé EU, průměrná hrubá hodinová mzda (taktéž v paritě kupní síly) činila jen 55 %. V porovnání s výdělky byla výrazně vyšší i zmíněná produktivita práce vyjádřená HDP na odpracovanou hodinu. Ta tvořila ve stejném roce přes 79 % průměru členských států EU.

Američané pracují víc než Evropané. Češi jim téměř šlapou na paty

Z tohoto pohledu lze tedy české pracovníky v evropském kontextu charakterizovat jako výkonnou a levnou pracovní sílu. Koneckonců, z výsledků citovaného šetření vyplývá, že v ČR je nadprůměrné zastoupení tzv. pracujících chudých, tedy pracovníků, kteří nedosáhnou ani na dvě třetiny mediánové hodinové mzdy v daném státě.

Nic na tom zřejmě nemění ani fakt, že sběr dat proběhl již v roce 2014, jelikož od té doby se nijak zásadní posun směrem k vyšším výdělkům neudál. Byť v poslední době přece jen zaznamenáváme postupné zrychlování mzdového růstu a čekáme jeho pokračování i v letošním roce, stěžejní roli v tomto vývoji sehrává především rekordně nízká nezaměstnanost a velmi příznivé rozpoložení domácí ekonomiky.

Z dělníka je operátor výroby, ze sekretářky asistentka

Newsletter