Česká ekonomika má formu. Letos její růst ale zvolní

AKTUALIZOVÁNO – Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 5,2 %. Růst HDP za celý rok 2017 činil 4,5 %, uvedl Český statistický úřad. Potvrdila se tak dobrá kondice domácí ekonomiky. Letos se očekává další růst, jeho dynamika by však měla být již o něco pomalejší.

Růst české ekonomiky na konci roku 2017 mírně zrychlil. Byl podpořen zejména domácí poptávkou. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl ve 4. čtvrtletí o 0,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2016 vzrostl o 5,2 %.

„Po dobu celého roku přispívaly k růstu HDP pozitivně všechny jeho složky,“ okomentoval dnešní data ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Výjimku tvoří tvorba fixního kapitálu, která během prvního čtvrtletí přispěla k tvorbě k přírůstku negativně. Přírůstek k tvorbě fixního kapitálu však nabral na dynamice ke konci roku, kdy přispěl přibližně polovinou k meziročnímu růstu,“ dodal.

Šoltés v letošní, roce očekává oslabení tempa růstu. „Konkrétně růst HDP by měl zpomalit řádově o 1 procentní bod, ekonomika by tak měla růst zhruba o 3,5 procenta,“ předvídá ekonom.

„Z dnešních údajů vyplývá, že růst tuzemské ekonomiky je plošný a přispívá k němu jak domácí poptávka z titulu příznivé spotřeby domácností a obnovené investiční aktivity, tak i zahraniční obchod,“ uvedl hlavní ekonom banky ING Jakub Seidler. „Rovnoměrně rozložený růst spojený s vyšší investiční aktivitou je zároveň dobrým předpokladem pro to, aby příznivý růst pokračoval i v následujícím období. A to jednak z titulu příznivé spotřeby domácností tažené růstem mezd, ale také i obnovenou investiční aktivitou,“ dodal.

 

Podle Seidlera by však zvýšená dovozní náročnost investic a vyšší domácí poptávka měla v letošním roce navýšit dovozy ze zahraničí, což pak bude statisticky snižovat příspěvek čistého zahraničního exportu k růstu HDP.  „Z toho titulu by tak měl růst HDP letošním roce mírně zvolnit a pohybovat se kolem 3,5 %. Intenzita čerpání investic z fondů EU představuje pro růst HDP nejistotu oběma směry. Navzdory mírně slabšímu růstu HDP by však měl zůstat vývoj tuzemské ekonomiky nadále příznivý a spotřeba domácností by měla ve srovnání s minulým rokem dále z rychlit,“ očekává ekonom.

 

 

Co se týče sledovaných dat a prognózy ČNB, centrální banka předpokládala mírně vyšší růst spotřeby domácností i vlády, ale také mírně rychlejší dynamiku investic. „Investice dle předpokladů ČNB však snižují inflační tlaky v ekonomice, jejich mírně nižší dynamika je tak spíše mírně inflační riziko. Naopak nižší spotřeba domácností působí protiinflačně. Z pohledu prognózy ČNB a pro/proti inflačních rizik tak dnešní čísla vyznívají spíše neutrálně,“ doplnil Seidler.

Newsletter