Česká národní banka srazila sazby. Další snížení budou následovat

Zdroj: ČNB

Česká národní banka dnes poprvé od vypuknutí pandemie snížila úrokové sazby. Šlo o opatrný krok, který odstartoval cyklus posunu úroků k nižším hodnotám. Jak rychle bude ČNB postupovat? Guvernér Michl prozradil podmínky.

Snížení úroků o čtvrt procentního bodu z 7 % na 6,75 % bylo odsouhlaseno jednomyslně. To je klíčová zpráva naznačující, že v radě nedochází k žádným „rozporům“. Dezinflační proces je evidentní, přičemž podle Michla centrální banka očekává výrazný pokles inflace v příštím roce. Proinflační rizika však zcela nezmizela. Souvisí především s odukotvením inflačních očekávání a s dopadem změn nepřímých daní do cen.

Podle Michla je tak namístě opatrnost. Jakmile by se ukázalo, že inflace dostatečně rychle neklesá a že je naopak mnohem více perzistentní, proces snižování sazeb může být zastaven. V tomto ohledu může sehrát roli například lednový efekt přecenění. Pakliže by lednové ceny šly výrazně, nad očekávání, nahoru, ovlivnilo by to celkovou očekávanou trajektorii inflace v celém roce.

Pokud by však inflace klesala nad očekávání rychleji, ČNB může přistoupit k rychlejšímu snižování úroků než po 25 bodech. V tomto směru bude dle Michlových slov banka sledovat především jádrovou inflaci a její posun směrem k inflačnímu cíli na 2 % na prognózovaném horizontu.

Online komentář k rozhodnutí ČNB ve spolupráci s XTB

Očekáváme, že další snížení ČNB doručí na únorovém zasedání. To je naplánované na dřívější datum než zveřejnění lednové inflace obsahující onen lednový efekt. I proto si centrální banka udrží svou opatrnost ve formě snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. Celkově očekáváme, že bude ČNB v příštím roce postupovat pomaleji, než co stojí v listopadové prognóze a než odhaduje trh. Prognóza pracuje se sazbami na úrovni 3,5 % na konci roku 2024, trh pak dokonce se 3 %. Náš výhled je nastaven na 4 %.

Dnešní úrokové snížení bylo očekáváno, dopad na kurz koruny byl tak minimální. Z hodnot mírně pod 24,50 za euro jsme se posunuli lehce pod 24,60 za euro. Výhledově pracujeme s riziky slabší koruny na začátku příštího roku. K hlavním faktorům by patřil nad očekávání slabší výkon evropské, a tedy i české, ekonomiky, potenciálně nižší inflace spojená s významnějším snížením úroků o více než čtvrt procentního bodu, ukáže-li se, že lednový efekt přecenění byl slabší, a nakonec i přecenění tržního výhledu u evropských a amerických sazeb směrem nahoru.

Trhy aktuálně pracují s tím, že by Fed i ECB měly začít snižovat sazby dříve a rychleji. Pokud by se ukázalo, že obě centrální banky budou mnohem střídmější, rizikem je posun evropských i amerických tržních sazeb směrem vzhůru, což by mělo negativní efekt na riziková aktiva, včetně koruny. Nepředpokládáme však, že by kurz měl překročit hranici 25,00 za euro.

Zdroj: ČNB, Bloomberg, Reuters

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter