Evropské i americké výnosy rostou. Poptávka je mírně vyšší po dolaru, který tak sílí v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Proti euru se obchoduje kolem 1,1900 EURUSD. Měny regionu mírně ve ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,50 za euro.

Česká republika zůstane investičním lákadlem. Nezmění to ani pandemie

Zdroj: Depositphotos

Střední Evropa byla v posledních letech obecně úspěšná v získávání zahraničních investic (foreign direct investment, dále jen „FDI“). Česká republika přitom patřila mezi ty nejúspěšnější v regionu. Podle zdrojů České národní banky se průměrný meziroční růst FDI v České republice v období od 2013 do 2019 pohyboval kolem 6 %, přičemž za rok 2018 dosáhl až dvouciferného čísla. Přestože ještě nejsou k dispozici statistické údaje České národní banky v souvislosti s FDI za rok 2020, bylo zřejmé, že pandemie omezovala jejich tok, když se některé investiční aktivity či plány (a zejména ty zahraniční, obzvlášť ze států mimo Evropskou unii) musely v důsledku pandemie odložit, ne-li zcela zastavit. Zaznamenal jsem několik případů, kdy se rozběhlé investice dostaly do relativně rozvinuté fáze ještě před jarem 2020, ale musely se být pozastaveny z různých důvodů, včetně absence řídících pracovníků zahraničního investora v České republice.

Není pochyb o tom, že pandemie silně zasáhla každodenní život jedinců. Lockdownová opatření změnila naše chování a ve svém důsledku i naše potřeby. V jednotlivých sektorech businessu nebyla situace tak černobílá a vývoj v nich se od sebe hodně lišil. Zatímco během pandemie byly nejvíce zasažené maloobchody, gastronomie, ubytovací služby a turistika (tj. spotřebitelské sektory), posílilo IT, ICT či nákladová přeprava. Na tyto změny budou investoři reagovat (a někteří už reagovali či reagují), což může odstartovat vlnu dalších zahraničních investic.

Vývoj v legislativě a právních regulacích je také často diskutovaným tématem v oblasti zahraničních investic. V květnu 2021 začne v České republice fungovat plošný mechanismus prověření investic, za kterými stojí investoři ze států mimo Evropskou unii. Česká republika tím navázala na politiku Evropské unie a přidala se nejen k celé řadě členských států EU, ale také ke Spojeným státům americkým či Číně. Nový mechanismus stanoví pravidla pro uskutečnění zahraničních investic v České republice a možnost státu prověřit, příp. omezit, zahraniční investice napříč sektory, pokud je dána hrozba bezpečnostních zájmů státu. Dále se někteří evropští poradci domnívají, že komplexní právní úpravy v oblasti evidence skutečných majitelů a daňových otázek mohou snížit atraktivitu investic v Evropské unii. Nepochybně jde o regulace, které zvyšují časovou i nákladovou náročnost zahraničních investic v České republice, v některých případech i znevýhodňují zahraniční investory před českými či evropskými investory. Nejde ale o nepřekonatelné překážky, a neočekávám podstatnou změnu zájmu zahraničních investorů o český trh.

Je možná předčasné psát o „post-pandemickém“ období, kdy pandemie stále řádí v několika částech světa, včetně Evropy, nicméně s lepší dostupností vakcín a uvolňujícími se lockdownovými opatřeními lze očekávat pokračování přílivu zahraničních peněz do České republiky, a to i navzdory změnám v legislativě.

Experti na zahraniční investice v evropském regionu se dlouhodobě shodují, že Česká republika nabízí vedle strategického umístění ve střední Evropě také vzdělanou a schopnou pracovní sílu, ve srovnání se západní Evropou ještě stále relativně levnou, což jsou aspekty, které samotná pandemie nezmění v časovém horizontu několika let. Vzhledem k významu a podílu sekundárního sektoru na české ekonomice jsem toho názoru, že by Česká republika měla nadále propagovat tyto své výhody mezi světové investory a zajistit investice v průmyslu, a tím získat prostředky i know-how nebo zkušenost pro rychlejší implementaci koncepce Průmyslu 4.0, pro který máme kvalitní zázemí i lidské zdroje.

 

Newsletter