Česká výsledková sezóna na startu: koho překvapí? (+ kalendář)

Po začátku americké a evropské výsledkové sezóny je na spadnutí i ta domácí, symbolický úvodní výstřel má zítra v rukou společnost Unipetrol:

Společnost Ticker Datum Výsledky za období
Unipetrol UNIP CP 23.7.2015 Q2 2015
O2 Czech Republic AS TELEC CP 29.7.2015 Q2 2015
Central European Media Enterprises Ltd CETV US 29.7.2015 Q2 2015
Komerční banka as KOMB CP 5.8.2015 Q2 2015
Erste Group Bank AG EBS AV 7.8.2015 Q2 2015
ČEZ AS CEZ CP 11.8.2015 Q2 2015
Philip Morris CR AS TABAK CP 19.8.2015 H1 2015
Stock Spirits Group PLC STCK LN 20.8.2015 H1 2015
New World Resources PLC NWR LN 20.8.2015 H1 2015
Vienna Insurance Group  VIG AV 25.8.2015 Q2 2015
Pegas Nonwovens SA PEGAS CP 27.8.2015 Q2 2015
Fortuna Entertainment Group NV FOREG CP 27.8.2015 Q2 2015
Pivovary Lobkowicz Group AS PLG CP 27.8.2015 H1 2015

Co nás konkrétně čeká?

Optimistický začátek

Společnost Unipetrol by měla domácí výsledkovou sezónu za 2. čtvrtletí zahájit optimisticky, především díky dvěma faktorům – nízké ceně ropy a dokončené akvizici České rafinérské, ve které nyní drží 100 %.

Nízká cena ropy sice působí negativně na tržby společnosti, příznivě však ovlivňuje marže a provozní náklady. Díky dokončené akvizici zbývajícího podílu v České rafinérské se navíc Unipetrolu navyšují prodejní objemy rafinérských produktů, přičemž konverzní kapacita rafinérek se zvýšila o třetinu na 8,7 milionů tun ropy ročně.

Celkově by tak měla společnost zítra představit rekordní čísla, trh je nastaven na následující výsledek:

mil. Kč 2Q 15 kons. 2Q 14 Meziroční změna
Tržby 33 458 32 440 3,1%
EBITDA 4 352 -3 540 N/A
EBIT 3 835 -4 172 N/A
Čistý zisk 3 086 -3 490 N/A

Toužebně očekávané překvapení od O2

Na Unipetrol naváže svými výsledky v tuto chvíli ostře sledovaný operátor O2, u kterého je však opravdu obtížné odhadovat, jak se čísla budou po odštěpení společnosti vyvíjet. Tento fakt dokládá i to, že na trhu v tuto chvíli neexistuje konsensus, můžeme být tedy jen více či méně překvapeni. Finanční ředitel Tomáš Kouřil k rozdělení firmy uvedl, že nová O2 a CETIN generují po rozdělení na úrovni provozního výsledku (zisku) hodnotu zhruba polovinu ku polovině na úrovni EBITDA a to při zachování solidní úrovně ziskovosti (30 % u O2 po rozdělení, 44 % CETIN). Na úrovni čistého zisku by po rozdělení měla nová O2 generovat zhruba 80 % původního zisku, CETIN kvůli účetním odpisům vlivem vyšší hodnoty majetku a investic zhruba 20 % původního zisku – tak to alespoň vyplývá z interních propočtů na číslech roku 2014.

KB ve znamení rekordně nízkých nákladů na riziko

Co se týče hlavních pražských „blue-chips“ společností, ty uvede svými výsledky 5. srpna Komerční banka. U té se čeká potvrzení trendů z 1. čtvrtletí – tedy v prostředí nízkých úrokových sazeb udržení meziročně stabilních tržeb i nákladů, přičemž zisk by měl být podpořen velmi nízkými náklady na riziko. Ty by ještě ve 2. čtvrtletí měly zůstat jen mírně nad rekordními hodnotami z 1. čtvrtletí. Čistý zisk by se tak měl pohybovat kolem úrovní z 1. čtvrtletí. Jediným faktorem, který by mohl snížit jinak relativně dobré výsledky, je zaúčtování příspěvku do resolučního fondu, který by měl činit 400 – 500 mil. Kč. My v tuto chvíli předpokládáme zaúčtování této položky až ve 3. čtvrtletí, pokud by však banka tento příspěvek zohlednila již v účetnictví za 2. čtvrtletí, snížilo by to naše předběžné odhady, které shrnuje následující tabulka:

v mil. Kč 2Q15 Odhad Roklen 1Q15 2Q14 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 5 164,4 5 126 5 131 0,7%
Čistý výnos z poplatky a provize 1 742,2 1 699 1 791 -2,7%
Čistý zisk z finančních operací 595 660 505 17,8%
Ostatní výnosy 22 22 34 -35,3%
Čisté provozní výnosy celkem 7 523,6 7 507 7 461 0,8%
Provozní náklady celkem -3 204,8 -3 132 -3 201 0,1%
Provozní zisk 4 318,8 4 375 4 260 1,4%
Náklady na riziko -123 -109 -262 -53,1%
Zisk před zdaněním 4 241,8 4 313 4 053 4,7%
Čistý zisk po odečtení minorit 3 408,7 3 456 3 305 3,1%

Erste Bank v pokračujícím trendu z 1. čtvrtletí

Hned v závěsu za Komerční bankou představí své výsledky rakouská Erste Bank, majoritní vlastník České spořitelny. I ta by měla svými výsledky potvrdit trendy z 1. čtvrtletí: tedy trend oslabujícího čistého úrokového příjmu v důsledku nízkých sazeb a naopak posilující příjmy z poplatků a provizí. Zisk by měly podpořit mírně nižší provozní náklady. Erste má navíc obdobně jako Komerční banka v rukávu divokou kartu v podobě velmi nízkých nákladů na riziko. Naše odhady počítají s meziročním poklesem těchto nákladů o 41 %.

Po vysokých opravných položkách v loňském roce, do kterých se promítly především špatné úvěry v Rumunsku spolu s náklady spojenými s konverzí devizových úvěrů v Maďarsku, se tak letos banka vrací do zisku. Očekáváme, že management potvrdí výhled ziskovosti banky na úrovni ROTE (poměr zisku k vlastnímu kapitálu banky, který je očištěn o nehmotná aktiva) ve výši 8 až 10 %, i výhledu pro pokles nákladů na riziko na 1 až 1,2 miliardy eur. Ztrátový byznys v Rumunsku, který je spolu s Maďarskem zátěží pro provozní zisk, by se měl letos vrátit do černých čísel. Naše odhady pro 2. čtvrtletí shrnuje následující tabulka:

mil. EUR 2015Q2 2015Q1 2014Q2 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 1102,9 1098,5 1 119,7 -1,5%
Čistý výnos z poplatky a provize 461,7 461,0 454,9 1,5%
Čistý zisk z finančních operací 69,5 72,4 87,7 -20,8%
Čisté provozní výnosy celkem 1692,1 1689,1 1 731,1 -2,3%
Provozní náklady celkem -920,1 -948,0 -933,1 -1,4%
Náklady na riziko -254,8 -183,1 -431,9 -41,0%
Zisk před zdaněním 482,8 415,2 -781,1 N/A
Čistý zisk 344,7 296,6 -1 016,9 N/A
Čistý zisk po odečtení minorit 237,9 225,8 -1 033,1 N/A

ČEZ: nepříjemný pokles výroby z jádra i potěšující jednorázová odměna

Po bankovních titulech dostane slovo energetický gigant ČEZ, který své výsledky zveřejní 11. srpna. Toho již delší dobu trápí klesající provozní i čistý zisk, především kvůli klesajícím cenám elektřiny. V letošním roce má dojít ke zmírnění tohoto efektu v důsledku vyšší produkce (celoročně se očekává produkce ve výši 68 700 GWh oproti 63 125 GWh v roce 2014), ve 2. čtvrtletí však tržby sníží pokles výroby elektřiny z jaderných zdrojů a to kvůli odstávkám. Celkově by dle našich předběžných odhadů měly tržby klesnout meziročně o zhruba 3 % k 47 miliardám Kč.

Na ostatních úrovních by se nemělo objevit v porovnáním s 1. čtvrtletím nic zásadnějšího, pouze na úrovni provozního zisku EBITDA příznivě zapůsobí vyhraný spor se Správou železniční dopravní cesty, které Vrchní soud určil zaplatit ČEZu objednanou, avšak neodebranou elektřinu z roku 2010. Dlužná částka včetně úroků činí 1,07 miliard Kč, o které vzroste provozní zisk EBITDA – bez této „injekce“ by dle našich předběžných odhadů klesl meziročně o zhruba 10 – 11 %, takto by měl dosáhnout hodnot okolo 18 miliard Kč. Čistý zisk by tak měl zůstat oproti 2. čtvrtletí 2014, kdy společnost vykázala čistý zisk 7,4 miliardy Kč, bez výraznějších změn.

Zároveň očekáváme, že management potvrdí cíle pro tento rok – tedy EBITDA 70 mld. Kč a upravený čistý zisk ve výši 27 mld. Kč.

Výhledy jednotlivých společností ještě zveřejníme v samostatných článcích. Celkově nás pravděpodobně čeká smíšená výsledková sezóna, během níž doufejme převáží příjemná překvapení.

Newsletter