České firmy v regionu střední Evropy posilují a jejich zisky rostou

Za největší hrozby nejvýznamnější české firmy považují ukončení intervencí a nedostatek zaměstnanců, jejich čistý zisk loni vzrostl o 17 procent na 4,9 miliardy eur. Nejvýše postavenou českou firmou v regionu střední a východní Evropy je na čtvrté příčce Škoda Auto a.s., osmou příčku obsadil polostátní podnik ČEZ a.s., vyplývá ze studie CEE Top 500 nadnárodní úvěrové pojišťovny Coface.

Publikace uvádí pořadí 500 největších firem v regionu podle jejich obratu a analyzuje další ukazatele, jako jsou počet zaměstnanců, struktura společností, jednotlivých sektorů a trhů.

Rok 2015 byl po ekonomické stránce pro region střední a východní Evropy všeobecně velmi příznivý. Průměrný růst HDP činil 3,3 % oproti předešlému roku (+ 2,6 %). Roli sehrály mimo jiné investice podporované fondy EU. Společnostem umístěným v CEE Top 500 vrostl obrat celkově o 4,2 % na téměř 593 miliard EUR a značným způsobem navýšily svůj čistý zisk, a to na 26,9 miliardy EUR (+ 73,7 %). I nadále zůstávají tyto společnosti velmi důležitými zaměstnavateli. Z celkového počtu zaměstnanců je jich v regionu CEE zaměstnáno 4,3 % (+ 0,5 %) právě u společností umístěných v žebříčku CEE Top 500.

Zdaleka největší ekonomikou v regionu zůstává Polsko, jehož HDP loni solidně rostl o 3 %. Z Polska je v žebříčku zastoupeno 167 firem, což je o devět méně než v roce 2014, stále je to ale suverénně nejvyšší počet ze všech zemí. Z Polska pocházejí také největší firemní hráči regionu, první příčku obhájil petrochemický koncern PKN Orlen s obratem přesahujícím 20 miliard EUR, což je o necelou pětinu méně než v roce předchozím.

Počet českých společností v žebříčku CEE Top 500 roste již čtvrtým rokem po sobě, aktuálně se v něm umístilo 71 firem, což je o šest více než v předchozím roce. Česká republika tak v pořadí států přeskočila Maďarsko. Téměř 70 % českých společností také oproti loňskému žebříčku zlepšilo své umístění. Celkový obrat zastoupených českých firem vzrostl o 3,1 % na 88 miliard EUR, čistý zisk pak vzrostl o 16,9 % na 4,9 miliardy EUR. Česká republika byla loni také zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti (5,1 %) z celého regionu CEE.

Hrozby: ukončení intervencí a nedostatek zaměstnanců 

Za největší hrozby, které by mohly hospodaření českých společností v budoucnu negativně ovlivnit, považuje Pavel Schweiner ukončení intervencí ČNB, jež oslabují kurz koruny, a také nedostatek zaměstnanců. „Všeobecně se má za to, že nejvíc chybí skladníků do logistických center a nákladních řidičů. Situace je podstatně horší, protože již desítky let nefunguje učňovské školství a ve vysoce sofistikovaných oborech chybí koncepce státu, jejímž důsledkem je odliv mladých vzdělaných mozků do zahraničí. Typickým příkladem je situace ve zdravotnictví nebo vědeckých oborech,“ uvádí s tím, že perspektivu a příležitosti pro české firmy vidí především ve vývoji a výrobě s vysokou přidanou hodnotou. „Obrovskou výhodou českých firem je jejich flexibilita při rozhodování díky aktivní přítomnosti vlastníků,“ dodává Pavel Schweiner. Inspiraci by podle něho mohly české firmy čerpat například u rodinných firem v sousedním Německu, které v dlouhodobém horizontu úspěšně konkurují nadnárodním korporacím, jsou dynamické, flexibilní při rozhodování, aktivně spolupracují s vysokými školami a mají nižší fixní náklady.

Stupně vítězů v pořadí zemí uzavírá Maďarsko, které si oproti předchozímu roku pohoršilo o jednu příčku. Maďarské společnosti jsou zastoupeny v hodnocení s celkovým počtem 69 firem, což je o čtyři méně než v roce 2014. Maďarské firmy nicméně hlásí největší nárůst obratu (+ 13,8 %) ze všech zemí. Maďarská ekonomika i loni vykazovala stabilní tempo růstu po recesi v roce 2012, maďarský HDP loni vzrostl o 2,9 %.

Firmy se potýkaly s nízkou cenou ropy

Pokračující vzestupný trend z hlediska obratu byl zaznamenán u většiny ekonomických sektorů, ve kterých firmy z CEE Top 500 podnikají. Svůj obrat v porovnání s předchozím rokem navýšilo 12 ze 13 zastoupených odvětví. Významného navýšení dosáhly především textilní a oděvní průmysl (+14,8 %) či automobilový průmysl a doprava (+ 10,3 %). Tradičně nejvýznamnějším odvětvím v žebříčku je stále sektor těžby nerostných paliv, chemického průmyslu, zpracování ropy, petrochemického a farmaceutického průmyslu, ve kterém podniká 111 firem z 500. Zároveň je to ale jediné odvětví, které vykázalo pokles obratu (- 8,3 %). Jedná se o jasný negativní důsledek ropné krize, kdy se firmy potýkaly s nízkými cenami ropy.

Příznivé podmínky pokračují

Loňské příznivé obchodní podmínky se přenesly i do roku 2016. Přispění investic nebude nicméně tak vysoké jako v minulém roce kvůli pomalému startu nových projektů spolufinancovaných Evropskou unií, což oslabuje rozvoj odvětví stavebnictví a dalších navazujících průmyslových odvětví. Země střední a východní Evropy zůstávají i nadále aktivními vývozci, ačkoliv zpomalení globálního obchodu pro ně může být jistou překážkou.

„Prognóza vývoje pro region střední a východní Evropy v roce 2016 je téměř na stejné úrovni jako v roce 2015 s odhadovaným průměrným tempem růstu 3,0 %. Další zlepšení na pracovním trhu a rostoucí důvěra posílí spotřebu domácností jako hlavní růstový faktor ekonomik ve střední a východní Evropě,“ dodává Grzegorz Sielewicz, Coface Senior Economist Central and Eastern Europe.

Newsletter