České rodinné firmy prosperují, oproti Západu jsme ale ve skluzu

Rodinné firmy zažívají v Česku příznivé časy. Tomuto pozitivnímu trendu přispívá dlouhodobý ekonomický růst a stabilní vývoj české koruny po ukončení intervenčního režimu ČNB. Problémy, s kterými se v současnosti potýkají, jsou tak spíše strategického a společenského rázu. České rodinné firmy řeší, jak se v budoucnu rozvíjet a jak být společensky prospěšné a odpovědné. Pozitivní ekonomické podmínky však nahrávají i výhodnému prodeji.

Statisticky zažíváme z ekonomického hlediska velmi příznivé období. Rodinné firmy tvořící v Česku 40 % HDP jsou zdravým jádrem naší ekonomiky. V celoevropském měřítku o to více, neboť produkují dokonce 80 % HDP. A jejich výsledky se nejen v Česku rok od roku dále zlepšují. Stále více z nich se proto ve větší míře věnuje pomoci svému okolí a nezištně podporují společensky odpovědné aktivity či investují do podpory sociálních projektů.

Polovina rodinných firem věří v cílené investice do sociálních projektů

Ve světě je podobný model velmi rozšířený. Podle výzkumu zpravodajské agentury Bloomberg celých 47 % rodinných firem věří, že cílené investice jsou daleko vhodnější využití volného kapitálu k sociální pomoci než finanční dary charitativním organizacím. Celkově z průzkumu Bloomberg vyplynulo, že se rodinné firmy ve světě a postupně i u nás stále více odklání od materiálních hodnot. Vzhledem ke svému finančnímu zajištění proto intenzivněji dbají na dobrou pověst firmy a zaměstnanecké benefity.

V Česku probíhá první generační obměna až dnes

V současnosti v českých rodinných firmách pomalu přichází generační obměna. Oproti západnímu světu, kde má podnikání nepřetržitou dlouholetou tradici a kde se vyměnilo již 4-5 generací, máme ale trochu skluz. Vzhledem k násilnému přerušení soukromého podnikání ve druhé polovině 20. století tak u nás dochází k první generační výměně v rodinných firmách až v posledních letech.

Raději dobře prodat než špatně předat

Z dostupných údajů cílí okolo 70 % majitelů rodinných firem na předání řízení svým potomkům nebo v rámci rodiny. Těm šťastnějším se to skutečně podaří. Ostatní buď nemají komu firmu předat, anebo mají jejich potomci odlišné zájmy a představy o budoucnosti. Jiní na to prostě jen nemají předpoklady. Ve světě je tak poměrně běžné, že jsou v rodinných firmách využívány služby vrcholových manažerů stojících mimo rodinu. Češi jsou však k tomuto modelu stále poměrně skeptičtí.

Alternativní možností je rodinnou firmu prodat, což je pro řadu majitelů citlivé téma. Já v této věci zastávám názor, že raději firmu dobře prodat než špatně předat. Jaká je pravděpodobnost, že se Vám v rodině narodí geniální CEO? Víme, že head hunteři pro nás vyhledávají v tisících životopisů a přesto všechno se ne vždy papírový šampion skutečně osvědčí. Pokud majitel prodá firmu v dobré kondici a ve správný čas (ideální kombinací jsou konjuktura, nadbytek hotovosti a nedostatek investičních příležitostí), utržené prostředky může rozdělit mezi členy rodiny a zbylou část efektivně zhodnotit. Současná konjunkturální nálada v Evropě navíc prodeji za dobrou cenu mimořádně nahrává.

Newsletter