Českou ekonomiku netřeba strašit německou recesí. Zatím

Zhoršující se data přicházející z německé ekonomiky již několik měsíců přitahují pozornost (nejen) českých analytiků. Podle některých se pokles v Německu brzy přelije do české ekonomiky, která se tak vinou své exportní závislosti na sousední zemi dostane do recese. To však domácí data prozatím nenaznačují. Současná situace vyžaduje do jednoho uceleného obrázku zakomponovat jak nepříznivý vývoj vnějšího prostředí, tak stále ještě relativně optimistická domácí data.

Pohled na kondici tuzemské ekonomiky nabízí náš Roklen indikátor. Z velmi intuitivního obrázku je patrné, že nelze jednoduše určit, v jaké fázi se česká ekonomika nachází.

Zajímavé je, jak se jednotlivé skupiny fundamentů klastrují. Nejvýše nad osou x se nachází fundamenty charakterizující trh práce: míra nezaměstnanosti, počet odpracovaných hodin a volná pracovní místa. Velmi severní pozice charakteristik trhu práce jsou k vidění již několik čtvrtletí za sebou.  Pravděpodobně k nim přispívají dva faktory. Trh práce a například s tím související růst mezd považujeme za zpožděné proměnné, které probíhají hospodářským cyklem v závěsu za většinou proměnných. Český trh práce v posledních letech zároveň zažil extrémní podmínky, kdy míra nezaměstnanosti klesla na možná minima, z kterých se dostávají jen velmi pomalu. V severní skupině fundamentů je i spotřeba domácností, která odráží situaci na trhu práce a přetrvávající vysokou dynamiku mezd.

Druhou zajímavou skupinou jsou předběhové indikátory – spotřebitelská a podnikatelská důvěra, které se topí pod horizontální osou. Předběhové indikátory, tedy fundamenty, které považujeme za nejvíce směrodatné a informativní, co se týče výhledu na příští čtvrtletí, se nacházejí daleko od expanze. Naznačují tak, že v následujících čtvrtletích mohou tuzemskou ekonomiku čekat složité časy. Průmysl a export, dvě klíčové proměnné pro ekonomickou kondici, se pak pohybují kolem středu grafu, bez většího vychýlení jakýmkoliv směrem.

Přestože grafické znázornění ekonomiky nelze shrnout do jednoznačného bodu hospodářského cyklu, je zřejmé, že za poslední měsíce a čtvrtletí se fundamenty začaly ubírat směrem z kvartálu expanze, některé, zvlášť předběhové indikátory, jsou již v (nebo kolem) kvadrantu poklesu.

Nowcastingování hospodářského cyklu je stále poměrně složitá disciplína, současný obrázek ekonomiky však podporuje tezi, že se cyklus posouvá ze severo-východu proti směru hodinových ručiček a že předběhové indikátory mají půl cesty náskok před trhem práce.

Newsletter