Český export žene růst zakázek. Koruna je pomocí i obavou

K oživení exportu firmám letos nejvíce pomohla vyšší poptávka a nárůst zakázek (70 %), nový obchodní partner (58 %) a nová technologie do výroby (40 %). Intervence ČNB v neprospěch koruny vidí jako podporu 39 % exportérů, vyplynulo z Exportního výzkumu DHL, který mapuje názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální exportní trendy a klíčové faktory.

Tuzemské exportní firmy čekaly v letošním roce stagnaci objemu exportu. Ve skutečnosti 48 procent z nich exportních firem uvádí meziroční růst. To je o 5 procent víc než loni. Bezmála polovina exportérů očekává růst exportu v příštích letech, ukazuje index exportního sebevědomí, který je s 42 % druhý nejvyšší za posledních 5 let. Podmínky pro export z ČR pak považuje 77 % exportérů za stabilní.

Více než třetina exportérů se ale nejvíce obává právě o budoucí vývoj koruny. Největší příležitostí pro české exportéry v následujícím roce je celkové oživení trhu a s ním související vyšší poptávka, která znamená nové zákazníky a obchodní partnery.

„Česká ekonomika stojí na solidních základech a pokračuje i nadále v oživování. S aktuálně odhadovaným více než 4 % meziročním růstem HDP se dokonce řadíme na špičku EU. Již několik let nepochybuji o významném vlivu právě našich českých exportérů na růst HDP. S nadšením také sleduji jejich optimismus a víru v růst exportu i v dalších letech,“ komentuje průzkum Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express CZ a CEU.

Ubylo exportérů do Ruska i Číny i plánů expanze

Pro naprostou většinu exportérů jsou klíčovými trhy stále země EU a jejich význam dokonce ještě mírně stoupl. Druhou nejvýznamnější oblast exportu pro české exportéry dosud představuje Rusko, avšak ubylo firem, které tam vyváží. Stejně tak ubylo firem vyvážejících do Číny, Jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky. Pouze 24 % firem se v nejbližších 12 měsících chystá rozšířit export do více zemí, než kam v současnosti vyváží. Kromě Evropské unie lákají vývozce trhy v Severní Americe, Číně, Jihovýchodní Asii a Blízkého a Středního východu.

V příštích 12 měsících očekávají exportéři další pokles objemu exportu do Ruska. Nejdůležitější současnou destinací i největší budoucí příležitostí zároveň je Německo. Přestože je Rusko v současné době společně s Polskem až třetí nejdůležitější destinací pro export, z hlediska budoucích příležitostí si drží druhou pozici za Německem. Druhou nejdůležitější destinací exportu českých firem je Slovensko, které si i mírně polepšilo i z hlediska země s největší exportní příležitosti – nyní se nachází na 4. místě.

Efekty slabé koruny a zkoušené euro

Za poslední rok se zvýšil počet firem, u kterých došlo ke zlepšení ekonomické situace. Pro 48 % se situace vyvinula k lepšímu, u 38 % firem je ekonomická situace podobná té před 12 měsíci. 56 % exportérů zvýšilo objem výroby, 50 % exportérů zvýšilo objem investic, 34 % počet zaměstnanců a 31 % jejich platy. Meziročně poklesl počet těch, kteří si myslí, že si euro udrží všechny země eurozóny.

Celých 90 % exportérů se domnívá, že se společná měna udrží minimálně v nejvyspělejších státech západní a severní Evropy. Embargo na dovoz zboží do Ruska vyvolané diplomatickým střetem mezi Ruskem a západním světem kvůli Ukrajině představuje hrozbu pro 44 % dotázaných exportérů. Celou polovinu z nich tento konflikt neovlivňuje.

Uprchlickou krizi v důsledku konfliktů na Středním a Blízkém východě pociťovalo jako hrozbu 23 % exportérů, zatímco platební neschopností Řecka a jeho odchodem z Eurozóny se cítí být ohroženo jen 16 % exportérů.

Zákaz dovozu některých výrobků do Ruska přiměl exportéry hledat trhy v EU, Spojených státech, Jižní Americe. Menší zájem je o východní trhy.

53 % firem vnímá pozitivně kroky ČNB k oslabení české koruny, na 27 % firem počínání ČNB nemá vliv a pouze 17 % českých firem vnímá intervence ČNB v neprospěch koruny negativně.

Na konec intervencí se chystá pětina vývozců

Přípravy na avizované ukončení intervencí v roce 2016 započalo 21 % firem, zatímco 31 % počká, až bude skutečně jasné, kdy ČNB přestane praktikovat politiku slabé koruny. 27 % firem reagovat nebude nebo v tuto chvíli neví.

Ti, kteří přípravu na posílení kurzu koruny již započali nebo tak učiní v nejbližších měsících, se na to připravují ponejvíce kurzovými zajištěními obchodované cizí měny finančními deriváty, jako jsou forwardy, swapy a opce (28 %), zvýšením produktivity (15 %) a rekalkulací stávajících cen (14 %). Mezi další méně často zmiňovaná opatření patří smluvní doložky, „přirozený Hedging“ (nákup surovin v Eurech a prodej v Kč), tvorba finančních rezerv, směna cizí měny za koruny apod.

Pouze 9 % českých firem pociťuje velký nebo rozhodující vliv vlády a vládní politiky na export svých firem. 16 % firem zaznamenalo v posledních 12 měsících zlepšení vládní politiky v oblasti exportu, což je oproti loňsku nárůst o dvě procenta.

Výzkum DHL se provádí na základě dotazování ředitelů a členů top managementu 300 českých exportních firem, které náhodným výběrem z exportní databáze zajišťuje společnost GfK.

Newsletter