Český průmysl tahounem ekonomiky

Klíčové body

  • Dle nejnovějších dat dosáhla průmyslová produkce v roce 2022 předcovidových hodnot.
  • Obchodní bilance se druhý rok po sobě výrazně propadla.
  • Pozitivní zprávy z českého průmyslu jsou vodou na mlýn silné koruny.
Zdroj: Depositphotos

Dle nejnovějších dat Českého statistického úřadu průmyslová produkce České republiky v roce 2022 meziročně vzrostla o 1,7 %, a vyrovnala tak úroveň produkce z předcovidového roku 2019. Pro český průmysl je už téměř typické, že za růstem stál do významné míry automotive. Že průmyslová produkce souhrnně rostla, však neznamená bezproblémový rok celého sektoru. V řadě odvětví zpracovatelského průmyslu se energetická krize projevila podstatně silněji a jejich objem produkce meziročně klesl. Průmyslová data z prosince však dodávají jistou dávku optimismu. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 10,1 %, kde svou roli sehrála nízká srovnávací základna z prosince 2021. Obchodní bilance ČR v roce 2022 zaznamenala další propad. Koruna zůstává díky dobrému sentimentu a měnové politice ČNB silná.

V prosinci roku 2022 zaznamenala průmyslová produkce meziroční reálný růst o 4 %, tedy růst očištěný od vlivu inflace. Meziměsíční růst pak činil 0,2 %. Průmysl v prosinci potvrdil růstový trend z předchozích měsíců roku 2022. Významnou měrou tak přispěl výkonu české ekonomiky, která sice vykazuje známky zpomalení, ale stále překonává očekávaní z loňského roku. Data nasvědčují, že důležité části české ekonomiky, automobilovému průmyslu, se daří. Růst hodnoty i počtu nových zakázek nasvědčuje tomu, že dobrá kondice průmyslu by mohla vydržet. Obzvlášť pokud se podaří udržet cenu energetických komodit v Evropě na rozumných úrovních.

Předběžné údaje ukazují, že prosincová bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila deficitem 1,2 miliardy korun. Meziročně byl prosincový schodek v běžných cenách menší o 15 miliard korun. Na saldo měl negativní efekt dle očekávání segment energetických komodit. Primárně pak plyn a ropa, kde jsme zaznamenali výrazný meziroční nárůst dovozních cen. Schodek obchodní bilance v roce 2022 dosáhl hodnoty zhruba 198,1 miliardy korun, což značí meziroční propad o 189,2 miliardy. Podobný propad registrovala česká obchodní bilance i mezi roky 2021 a 2020, kdy v roce 2020 dosáhla přebytku necelých 180 miliard korun a v roce 2021 pak 1,5 miliardy korun. I v tomto období se velmi negativně projevil deficit obchodu s ropou a zemním plynem.

Z pohledu silné koruny je takto vysoký deficit obchodní bilance problematický. Obchodní bilance ovlivňuje měnové kurzy svým vlivem na nabídku a poptávku po jednotlivých devizách. V případě, že je bilance v přebytku, znamená to, že objem exportu byl vyšší než objem importu. Zjednodušeně si tak zahraniční subjekty musely směnit větší ekvivalnentní objem své měny do korun pro zaplacení za export, než české subjekty korun do zahraničních měn pro zaplacení za import. Výsledkem je větší poptávka po koruně a tlak na její posílení. V případě deficitu obchodní bilance, jako tomu bylo v roce 2022, je efekt opačný.

Koruna je i přes tyto tlaky stále velmi silná, a dosud převažují důvody pro její sílu. Mezi ně patří dobrá kondice české ekonomiky, což potvrzují i výše uvedená data z průmyslu, a relativně dobrý globální sentiment, který podporuje zájem o rizikové měny. Ve prospěch koruny dále vyznívá vysoký úrokový diferenciál, který nabízí relativně vysoké výnosy na korunových aktivech, což opět posiluje globální zájem o českou měnu. ČNB se navíc podařilo přesvědčit trhy o tom, že korunu skrze devizové intervence nenechá výrazně oslabit. Odstranila tím část kurzového rizika, a znovu tak posílila zájem o korunu. Dokud bude platit kombinace dobrého sentimentu a současného směru měnové politiky ČNB, pak lze očekávat silný kurz koruny proti euru. Proti dolaru by se navíc koruna mohla svézt na vlně slabšího dolaru a posílit proti němu v průběhu letošního roku.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0731 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 103,51 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0677 do 1,0844 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 23,86 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,24 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 23,76 až 23,913 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 21,97 do 22,39 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter