Český průmysl uzavřel rok silně, je zpět na předkrizové úrovni

Tuzemská průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 7,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,0 %.

Za celý rok 2014 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4,9 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 12,1 %. V závěru roku 2014 dosáhla průmyslová produkce úrovně hodnot před začátkem ekonomické krize v roce 2008. Nových průmyslových zakázek, především ze zahraničí, přibylo nejvíce za poslední čtyři roky. Tradičním tahounem českého průmyslu zůstává výroba automobilů, naopak dlouhodobě klesá odvětví těžby a dobývání. 

Oživování českého průmyslu začalo již v polovině roku 2013 a v roce 2014 tento trend pokračoval, ačkoliv meziroční tempo růstu v průběhu roku postupně zpomalovalo. V 1. pololetí 2014 byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 6,2 %, ve 2. pololetí se již projevila vyšší srovnávací základna předchozího roku a průmyslová produkce vzrostla o 3,5 %. Meziroční růst byl zaznamenán ve všech měsících kromě srpna, ovlivněného posunem letních dovolených, a listopadu, který měl menší počet pracovních dnů. 

„Oproti průměrnému měsíci roku 2010 byla v roce 2014 průmyslová produkce o 10,0 % vyšší a v listopadu a prosinci dosáhla dokonce předkrizové úrovně,“ uvedla Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Průmyslová produkce byla v prosinci 2014 oproti průměru roku 2010 o 13,0 % vyšší (po sezónním očištění), což již dokonce předčilo výsledky z počátku roku 2008. 

Růst nových zakázek

„S výjimkou výroby oděvů vzrostla v roce 2014 hodnota nových průmyslových zakázek meziročně ve všech vybraných odvětvích průmyslu. Tempo růstu během roku sice postupně klesalo, ale meziroční nárůst o 12,1 % je nejlepším výsledkem od roku 2010,“ dodává Doležalová. Více nových zakázek oproti roku 2013 přibylo ze zahraničí, a to 12,9 %, z tuzemska jich bylo více o 10,5 %.

Fakt, že český průmysl roste zejména díky zahraniční poptávce, potvrzuje i růst tržeb z průmyslové činnosti. Ty vykázaly meziroční růst o 8,4 %, zatímco tržby z přímého vývozu průmyslových podniků meziročně vzrostly o 15,9 %. 

Motor růstu

Tradiční tahoun českého průmyslu, výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, připsal meziročně 13 % a k růstu celého průmyslu přispěl téměř polovinou. Hodnota nových zakázek v tomto odvětví se meziročně zvýšila o 20,3 %. Dlouhodobě se nedaří odvětví těžby a dobývání, které je i nadále v poklesu. Oproti roku 2013 se jeho produkce snížila o 2,8 % a proti roku 2010 dokonce o 16,5 %.

Zdroj: ČSÚ

Newsletter