Český trh práce se vyvíjí výjimečně příznivě

Srpnový pokles nezaměstnanosti na 6,2 procenta dokazuje výjimečně příznivý vývoj situace na pracovním trhu. Pravidlem je totiž v letních měsících spíše stagnace míry nezaměstnanosti, tzn. její stejná úroveň v červenci i srpnu, s případným poklesem až v září.

V srpnu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 1,2 procenta na 450 666, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 5,8 procenta na 103 768 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 6,2 procenta.

Příznivé je rovněž další snížení počtu uchazečů na jedno pracovní místo, a to na 4,3 osoby. Tento ukazatel se v srpnu ocitl na nejnižší úrovni od prosince 2008, tedy od doby než se na tuzemském pracovním trhu začaly naplno projevovat důsledky světové finanční krize.

Tip: To nejlepší z Roklenu – Zaregistrujte si zasílání RoklenLetteru zde

Efekt každoročního přílivu absolventů na pracovní trh je letos obzvláště silně tlumen citelným zlepšováním obecné situace na trhu práce. Toto zlepšování se promítá nejen do trendu klesající nezaměstnanosti, která je jedna z nejnižších v Evropě, ale také už do zrychlujícího se růstu reálných mezd. Ty letos vykázaly svůj nejrychlejší růst za druhé čtvrtletí od roku 2007, tedy od doby před propuknutím světové finanční krize.

Míra nezaměstnanosti v podzimních měsících klesne na šest procent nebo i lehce pod tuto hranici, aby v zimních měsících z důvodu pravidelného sezónního vývoje stoupla. Za celý rok 2015 vykáže míra nezaměstnanosti hodnotu 6,4 procenta.

Trvalejší pokles pod šest procent nastane v roce 2016, kdy lze zároveň očekávat ještě silnější tlak na růst mezd a související zesílenou asertivitu ve mzdovém vyjednávání jak na straně jednotlivých zaměstnanců, tak i odborů. Mzdová inflace tak v roce 2016 výrazně pomůže přiblížit celkovou míru inflace inflačnímu cíli České národní banky.  

Newsletter