Evropské i americké výnosy klesají. Dolar obrátil do zisku pod 1,0850 za euro. Koruna zpevnila pod 25,35 za euro.

CETIN svolává valnou hromadu o půjčce 32 miliard pro PPF

Infrastrukturní společnost CETIN, odštěpená v červnu od mobilního operátora O2, svolává na 22. července 2015 od 14:00 hodin do hotelu TOP HOTEL Praha řádnou valnou hromadu. Ta bude rozhodovat o půjčce 32,2 miliardy korun pro PPF. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15. červenec 2015.

Akcionáři budou na valné hromadě schvalovat pravidla pro odměňování členů dozorčí rady, určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015, zejména ale poskytnutí finanční asistence společnosti PPF Arena 2 B.V.  Finanční asistenci ve výši až 32,2 miliardy korun bude CETIN moci poskytnout při splnění přesně stanovených podmínek, jako je mj. získání úrokové marže a úrokové přirážky, které jsou pro CETIN finančně výhodné a vedou ke zvýšení hodnoty společnosti, uvedla firma ve zprávě.

Zprávu představenstva o finanční asistenci dle CETIN přezkoumala KPMG Česká republika, s.r.o., která v písemné zprávě zhodnotila správnost Zprávy představenstva a výslovně se vyjádřila k tomu, že poskytnutí finanční asistence není v rozporu se zájmy společnosti.

O finanční asistenci byla již dříve požádána O2, krok byl pak ale pozastaven kvůli rozdělení společnosti na novou O2 a CETIN. PPF si ponechala nejprve možnost čerpat asistenci od jedné, druhé či obou rozdělených společností, následně, po založení CETINu, požádala právě CETIN o plný rozsah půjčky. Akcie CETIN jsou obchodovány na volném trhu pražské burzy.

Newsletter