CETV potvrdila zlepšující se trend, škodí jí však silný dolar

Dnes své výsledky za 3. čtvrtletí zveřejnila i mediální společnost Central European Media Enterprises, na americké a pražské burze obchodovaná jako CETV. Po solidních provozních výsledcích za 2. čtvrtletí, které byly na úrovni OIBDA nejlepší od čtvrtého čtvrtletí 2012, opět příjemně překvapila a vykázala nejlepší provozní výsledek v tomto roce. Provozní zisk OIBDA dosáhl 2,9 mil. USD, konsensus trhu přitom očekával -2,7 mil. USD. Provozní ztráta činila  8,6 mil. USD, přičemž ještě před rokem šlo o částku 43,9 mil. USD.

K překvapivě dobrým výsledkům na provozní úrovni v předchozím čtvrtletí přispěl nárůst tržeb z inzerce v České republice, kde CETV vlastní televizi Nova. Zvýšený zájem o inzerci se projevil i ve třetím čtvrtletí, což již v září potvrdilo oznámení televize Nova, že kvůli vysoké poptávce plánuje navýšit ceny reklamy v příštím roce o 5 %. Zlepšující se situaci na mediálním trhu na provozní úrovni však negativně ovlivňuje posilující dolar, zejména vůči koruně.

Na úrovni provozního zisku OIBDA (provozní zisk před odečtením odpisů a amortizace) zvedla CETV po výsledcích za 2. čtvrtletí očekávání za celý rok 2014 z rozmezí 80 – 90 mil. USD na 85 – 95 mil. USD.  V důsledku posílení amerického dolaru před dnešními výsledky panovaly obavy z opětovného snížení výhledu – celkem za 9 měsíců je OIBDA na úrovni 42,2 mil. USD, přičemž druhá polovina roku bývá obecně pro CETV silnější. Detaily o výhledu na zbytek roku by měla společnost oznámit na telefonní konferenci, která začíná v 15:00 našeho času.

Celková čistá ztráta za 9 měsíců dosáhla 152,5 mil. USD, za 3. čtvrtletí činila čistá ztráta 52,48 mil. USD – ve třetím čtvrtletí minulého roku přitom čistá ztráta dosahovala 23,3 mil. USD. Společnost CETV trápí vysoké zadlužení a vysoké náklady na dluh, které se do čisté ztráty promítají. Ke konci června dosáhl konsolidovaný dluh (část splatná v roce 2015, zbytek v 2017) celkové výše 1 027 milionů dolarů, čistý dluh pak dosáhl 939,9 mil. USD – to je zhruba desetinásobek plánovaného provozního zisku pro tento rok. K 30. září pak činily veškeré závazky celkem 1 126 milionů dolarů. Refinancovat původní dluh pomohla mateřská společnost Time Warner, která v CETV drží více než 45% podíl, v kombinaci s ostatními akcionáři. Stávající dluh je sice dražší, ale podle vedení společnosti uleví CETV od platby úroků v hotovosti. Díky tomu by se měl tok hotovosti – volný cash flow – dostat do plusu již v roce 2015. Naopak pro tento rok bude volné cash flow (dosahující za první pololetí záporných 31 mil. USD) ještě více v záporu, než tomu bylo v roce 2013 – mimojiné kvůli zaúčtování velmi vysokých nákladů na obsluhu a refinancování dluhu. Právě splatnost dluhu v listopadu 2015, respektive potřeba refinancování tohoto dluhu ve výši 261 mil. USD, je zdrojem nejistoty investorů – buď dojde k vydání nových dluhopisů s pozdější splatností, nebo se bude muset společnost obrátit na Time Warner a další akcionáře, přičemž se spekuluje o získání prostředků formou veřejného úpisu akcií. To by pro akcie společnosti bylo negativní zprávou. Čím rychleji však poroste provozní zisk OIBDA, tím se bude zlepšovat poměr OIBDA k čistému dluhu a tím bude snazší získat refinancování. Získání kapitálu pomocí úpisu akcií by tak v takovém případně bylo méně pravděpodobné.

Riziko posilujícího dolaru zůstává i v následujících obdobích, stejně tak nejistota ohledně vývoje ekonomik ve střední a východní Evropě, kde CETV působí. Pozitivní je však vývoj na provozní úrovni a cíl společnosti i nadále snižovat náklady. 

Newsletter