Evropské výnosy klesají, americké rostou. Dolar se obchoduje v mírné ztrátě nad 1,0840 za euro. Koruna obrátila do lehkého zisku pod 25,35 za euro.

ČEZ: Potvrdí výhled, navzdory slabším výsledkům?

Domácí výsledková sezóna je již v plném proudu, po bankách nastoupí v úterý 11.8. se svými výsledky energetický gigant ČEZ. Toho již delší dobu trápí klesající provozní i čistý zisk, především kvůli klesajícím cenám elektřiny. V letošním roce má dojít ke zmírnění tohoto efektu v důsledku vyšší produkce (celoročně se očekává produkce ve výši 68 700 GWh oproti 63 125 GWh v roce 2014), ve 2. čtvrtletí však tržby sníží pokles výroby elektřiny z jaderných zdrojů a to kvůli odstávkám. Celkově by dle našich předběžných odhadů měly tržby klesnout meziročně o 3,3 % k 47 miliardám Kč.

Na ostatních úrovních by se nemělo objevit v porovnáním s 1. čtvrtletím nic zásadnějšího, pouze na úrovni provozního zisku EBITDA příznivě zapůsobí vyhraný spor se Správou železniční dopravní cesty, které Vrchní soud určil zaplatit ČEZu objednanou, avšak neodebranou elektřinu z roku 2010. Dlužná částka včetně úroků činí 1,07 miliard Kč, o které vzroste provozní zisk EBITDA – bez této „injekce“ by dle našich odhadů klesl meziročně o zhruba 14 %, takto očekáváme „pouze“ 8,5% pokles k 17,1 mld. Kč. Čistý zisk by měl dle našich odhadů oproti 2. čtvrtletí 2014, kdy společnost vykázala čistý zisk 7,4 mld. Kč, klesnout o necelá 4 % na 7,08 miliardy Kč.

(v mld. Kč) 2Q 15 odhad Roklen 2Q 15 konsensus* (průměr) Rozmezí odhadů 2Q 14 Meziroční změna od konsensu Meziroční změna od Roklen
Tržby 46,95 47,23 45,3 – 50,20 48,55 -2,72% -3,30%
EBITDA 17,13 17,10 16,30 – 18,38 18,72 -8,64% -8,51%
EBIT  10,32 9,81 9,10 – 10,88 11,10 -11,59% -7,03%
Zisk před zdaněním 9,01 8,53 8,02 – 9,01 9,09 -6,19% -0,88%
Čistý zisk 7,12 6,89 6,34 – 7,45 7,33 -5,95% -2,86%
Čistý zisk (po odečtení minorit) 7,08 6,91 6,34 – 7,45 7,36 -6,12% -3,80%

*  konsensus analytiků dotázaných společností ČEZ (včetně odhadů Roklen)

Důležité bude sledovat komentář managementu k vývoji hospodaření společnosti po zbytek roku – zda i přes slabší 2. čtvrtletí potvrdí stávající cíle pro rok 2015. Ty jsou zatím nastavené na 70 mld. provozního zisku EBITDA a 27 mld. Kč upraveného čistého zisku. Za celé první pololetí se očekává dosažení provozního zisku EBITDA ve výši 36,2 mld. Kč a čistého zisku po odečtení minorit ve výši 14,4 mld. Kč.

Splnění cílů se zatím zdá – ačkoli to pravděpodobně bude těsné – reálné, proto stále předpokládáme, že společnost bude ze svého zisku schopna vyplatit dividendu ve výši 40 Kč na akcii. Díky předchozímu navýšení výplatního poměru na 60 – 80 % z očištěného zisku je možné vyplatit 40 Kč i při čistém zisku mírně pod 27 mld. Kč. Společnost již dříve uvedla, že její snahou je především zajistit akcionářům stabilní dividendu, proto předpokládáme, že se i v případě horšího celoročního výsledku bude dividenda pohybovat u 40 Kč – pokud čistý zisk dosáhne alespoň 26 mld. Kč (což v tuto chvíli vnímáme spíše jako pesimistický scénář), má společnost kapacitu vyplatit dividendu ve výši 38,5 Kč na akcii.

Newsletter