ČEZ se dohodl s Albánií. Získá zpět úvodní investici v zemi

Tuzemská energetika ČEZ dosáhla dohody a narovnání s Albánií. Podle té získá ČEZ, po splnění odkládacích podmínek, v ročních splátkách celkem 100 milionů eur. To je částka, obdobná počáteční investici do nákupu albánské distribuční společnosti. Součástí dohody jsou i podmínky ukončení sporu před mezinárodním arbitrážním soudem. Akcie ČEZ rostou v Praze jen neznatelně a obchodují nad 620 korunami. 

„Sjednanou dohodu považuji za úspěch zejména vzhledem k tomu, že se získanými finančními prostředky budeme moci disponovat výrazně dříve, aniž bychom museli čekat řadu let na výsledky arbitráže. Dohoda je koncipována tak, že finanční kompenzace bude zajištěna renomovanou evropskou bankou,“ uvedl Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

Podle uzavřené dohody obdrží ČEZ za úhradu pohledávek a převod podílu v CEZ Shpërndarje kompenzaci 95,5 milionů EUR, dalších 4,5 milionu EUR již ČEZ obdržel. Částka bude vyplácena v ročních splátkách do roku 2018. Dohoda je podmíněna splněním několika odkládacích podmínek. Mezi ně patří vystavení bankovní garance, schválení dohody albánskou vládou a následná ratifikace albánským parlamentem. Na straně ČEZ je potřebné schválení dohody statutárními orgány společnosti.

ČEZ vstoupil na albánský trh v roce 2009. Investice do koupě distribuční společnosti představuje 3,6 % celkových investic do zahraničí a méně než 1 % z celkových investic Skupiny ČEZ v letech 2005 – 2011. ČEZ koupil v roce 2009 za zhruba 102 milionů eur 76% podíl v distributorovi CEZ Shpërndarje. Loni v lednu odebral albánský regulační úřad společnosti licenci s odůvodněním, že firma nezajistila dovoz elektřiny a neinvestovala do rozvodné sítě. Do vedení distributora dosadil úřad státního administrátora. Tím ČEZ ztratil nad firmou kontrolu. Loni v květnu tak zahájil mezinárodní arbitráž, opřenou o Smlouvu o energetické chartě, kterou ratifikovala Česká republika i Albánie. Ta upravuje ochranu mezinárodních investic v oblasti energetiky. V ní ČEZ požadoval náhradu škody za to, že nebyla ochráněna jeho investice do distribuční společnosti CEZ Shpërndarje.

Newsletter