ČEZ zhoršil celoroční výhled, dividendu to neohrozí

Nad odhady analytiků skončila tuzemská energetika ČEZ druhou čtvrtinu roku ziskem i tržbami, vyplývá z právě zveřejněných výsledků. ČEZ ale zhoršil celoroční výhled hospodaření na provozní úrovni EBITDA kvůli uhelným elektrárnám, jihovýchodu Evropy i Temelínu. Potvrdil jej pro čistý zisk. 

ČEZ ve druhé čtvrtině roku dosáhl tržeb 49,889 miliardy korun a předčil tak konsensuální odhad analytiků 47,23 miliardy korun i odhad Roklen 46,95 miliardy korun. Čistý zisk ČEZ na úrovni 7,851 miliardy korun je také pozitivním překvapením proti průměrnému odhadu analytiků 6,89 miliardy korun i odhad Roklen 7,12 miliardy korun.

ČEZ snížil celoroční výhled pro zisk na úrovni EBITDA na 68 miliard korun z dosud platných 70 miliard korun. Jako hlavní důvody uvedla firma odklad dokončení modernizace uhelné elektrárny Ledvice, situaci kolem zelených certifikátů v Rumunsku a prodlouženou odstávku v jaderné elektrárně Temelín. „S ohledem na prodloužení odstávky Jaderné elektrárny Temelín a posunu dokončení stavby nového uhelného zdroje v Ledvicích se firmě nepodaří zvýšit objem výroby v jaderných a uhelných zdrojích,“ komentoval pokles výhledu předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Plánovaná odstávka druhého bloku v Temelíně začala 18. dubna a měla původně skončit v polovině června. Blok však dosáhl plného výkonu až minulé pondělí. Problémy způsobila vnitřní netěsnost parogenerátoru.

Celoroční výhled ČEZ potvrdil pro čistý zisk na očekávané úrovni 27 miliard korun. To je důležité pro výplatu dividendy. Za rok 2014 dosáhl ČEZ čistého zisku 29,5 miliardy korun a provozního zisku EBITDA 72,5 miliardy korun.

„Loni jsme zahájili rozsáhlý program úspor a růstových opatření, který přispěl k meziročnímu navýšení prodeje elektřiny, prodeje tepla a zejména prodeje plynu. Současně se nám podařilo meziročně snížit stálé provozní náklady o více jak miliardu korun,“ uvedl Daniel Beneš. Podotkl, že elektřiny společnost prodala meziročně o osm, tepla o devět a plynu o 28 procent více.

Za celou první polovinu roku čistý zisk ČEZ meziročně klesl o 11 procent na 15,4 miliardy korun (očištěných 15,7 mld. Kč), tržby vzrostly díky růstu prodeje elektřiny, plynu i tepla meziročně o procento na 102,9 miliardy korun.

Analytička: Potvrzujeme očekávání dividendy 40 korun na akcii

„Výsledky hodnotíme pozitivně, především z pohledu překvapivých tržeb i čistého zisku. Společnosti se daří navyšovat objemy prodejů v ČR i v zahraničí, což převýšilo pokles vyrobené elektřiny kvůli neočekávaným odstávkám jaderných elektráren. Náklady společnosti se meziročně sice zvýšily především v souvislosti s nákupem energie a souvisejícími službami, proto výše provozního zisku EBITDA laťku trhu nepřeskočila, na provozní úrovni se však do výsledků pozitivně projevil i vyhraný soudní spor se Správou železniční dopravní cesty v částce 1,07 mld. Kč a položka ostatní finanční náklady a výnosy ve výši 1,5 miliardy Kč, která zahrnuje například přijaté dividendy a výnosy z finančního majetku,“ komentuje výsledky ČEZ analytička trhů Roklen24 Lenka Dvořáková Švejdová. „Vzhledem k vyššímu než očekávanému čistému zisku a potvrzenému výhledu na celý rok, kdy management očekává očištěný čistý zisk 27 miliard korun, potvrzujeme naši očekávanou dividendu ve výši 40 Kč na akcii. Výsledky by měly být pro akcie dnes podporou,“ odhaduje.

 

(v mld. Kč) 2Q15 2Q 15 odhad Roklen 2Q 15 konsensus (průměr) Rozmezí odhadů 2Q 14 Meziroční změna  
Tržby 49,90 46,95 47,23 45,3 – 50,20 48,55 -2,72%  
EBITDA 16,40 17,13 17,10 16,30 – 18,38 18,72 -8,64%  
EBIT  9,27 10,32 9,81 9,10 – 10,88 11,10 -11,59%  
Zisk před zdaněním 9,60 9,01 8,53 8,02 – 9,01 9,09 -6,19%  
Čistý zisk 7,85 7,12 6,89 6,34 – 7,45 7,33 -5,95%  
Čistý zisk po odečtení minorit 7,86 7,08 6,91 6,34 – 7,45 7,36 -6,12%  

 

 

Newsletter