ČEZ získá zpět 3,8 miliardy z daně na povolenky. Co dividenda?

Na základě dnešního rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství bude skupině ČEZ vrácena část darovací daně z emisních povolenek zaplacená v letech 2011 a 2012. Částka vrácené daně činí 3,8 mld. Kč z celkem zaplacených 5,3 mld. Kč – tedy zhruba 7 Kč na akcii. Zpráva je pro akcie příznivá, titul se od úrovní kolem 473 Kč dostává mírně výš k 479 Kč.

Poté, co Nejvyšší správní soud rozhodl v červenci proti darovací dani uvalené na emisní povolenky, se vrácení části zaplacené daně očekávalo. Bylo však velmi nejisté, jaká část bude vrácena a kdy k vrácení dojde – zda tato hotovost vstoupí do výsledků za rok 2015 či až do výsledků za rok 2016. V tuto chvíli se tak akcionářům dostalo odpovědi – ČEZ zaúčtuje vrácenou daň ve výši 3,8 miliard Kč do svých výsledků za 4. čtvrtletí tohoto roku a navýší tak upravený čistý zisk, který společnost ČEZ ještě při zveřejňování výsledků za 2. čtvrtletí potvrdila na úrovni 27 miliard Kč za celý rok.

Vrácená daň zmírní negativní vlivy neočekávaných odstávek

Letošní upravený čistý zisk, který je očištěn o nehotovostní položky a který je klíčový pro výplatu dividendy, však negativně ovlivní odstávka jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Výpadek produkce z Temelína (který trval celý červenec) a částečně i výpadek Dukovan z konce září mírně ovlivní výsledky za 3. čtvrtletí, odstávka Dukovan se výrazněji projeví ve 4. čtvrtletí. Bez vrácené části darovací daně ve výši 3,8 mld. Kč by tak pro ČEZ bylo téměř nemožné svůj předchozí cíl 27 miliard Kč naplnit.

Náš dřívější odhad dividendy ve výši 40 Kč na akcii se tak bez vlivu jednorázové výplaty ze strany státu jeví jako optimistický, vrácená daň tak může pouze pomoci tento cíl splnit. Jelikož dividendová politika ČEZ nyní společnosti stanovuje vyplatit 60 – 80 % upraveného čistého zisku, ze 7 Kč na akcii mohou akcionáři počítat se zhruba 4 až necelými 6 Kč na akcii. To ve spojení se zmíněnými negativními vlivy celkovou dividendu oproti našim předchozím odhadům příliš nenavýší – spíše očekáváme, že ČEZ dané situace využije a mírně sníží výplatní poměr (samozřejmě v rámci stanoveného rozmezí 60 – 80 % upraveného zisku) oproti námi dříve očekávaným 80 % tak, aby udržel stabilní dividendu na úrovni loňských 40 Kč za akcii. Určitý polštář v podobě  nerozděleného zisku se jistě bude hodit i na příští rok, který má být z pohledu výsledků i cen elektřiny ještě slabý.

Investoři tak budou s napětím vyčkávat další komentáře ohledně celkového výhledu pro tento rok, který by měla společnost představit spolu s výsledky za 3. čtvrtletí v úterý 10. listopadu. V tuto chvíli to vypadá, že by ČEZ mohl výhled pro upravený zisk z původních 27 miliard Kč spíše navýšit.

Newsletter