ČEZ získal 7,5 milionů eur ze srbské arbitráže

Energetika ČEZ oznámila, že získala 7,5 milionů eur jako vypořádání rozsudku z arbitráže, vyvolané v roce 2009 kvůli nedodržení smluvních podmínek v projektu rekonstrukce staré a výstavby nové elektrárny Gacko v Bosně a Hercegovině. Peníze ČEZu byly převedeny výměnou za uzavření smlouvy na převod držených akcií společného holdingu.

Žalované státní společnosti Elektroprivreda Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) tribunál uložil povinnost odkoupit od ČEZ její podíl ve společném holdingu Nove Elektrane Republiky srbské za kupní cenu 2 miliony euro zvýšenou o smluvně stanovené úroky. Další 2 miliony euro navýšené o úroky z prodlení získal ČEZ jako náhradu škody. Spolu s již vymoženou náhradou ve výši 2,2 milionu euro tak společnost ČEZ celkově obdržela kompenzaci přibližně 7,5 milionů euro, tedy téměř 210 milionů Kč. Tímto je definitivně spor ukončen, uvedl dnes ČEZ.

„Je to naše druhá vítězná arbitráž ze dvou, což je důkazem toho, že je ČEZ schopen úspěšně bránit svá práva, a to i při investici mimo území Evropské unie,“ uvedl Tomáš Pleskač, člen představenstva a ředitel divize zahraničí. První arbitráž vyhrál ČEZ proti Bulharsku v lednu 2009.

Arbitrážní řízení vyvolal ČEZ v květnu 2009 kvůli porušení povinností vyplývajících z Implementační smlouvy uzavřené dne 16. 5. 2007. Projekt Gacko byl z toho důvodu zastaven před investiční fází. V roce 2006 byla podepsána dohoda mezi Republikou srbskou (část federace Bosny a Hercegoviny) a ČEZ o investici, na základě které mělo v rámci společného holdingu se společností Electropriveda Republiky srbské dojít k rekonstrukci stávající tepelné elektrárny Gacko, revitalizaci přilehlého uhelného dolu a k výstavbě nové TE Gacko II. ČEZ vlastnil ve společném holdingu Nove Elektrarne Republiky srbské 51% podíl a Elektroprivreda RS zbývajících 49 %.

Newsletter