CFA Society: Intervence ČNB nepřispěly k oživení ekonomiky

Intervenční politika ČNB nepřispěla k oživení ekonomiky. Vládě se nedaří prosazovat protikorupční opatření. Krize v Rusku povede ke snížení růstu českého HDP. To jsou některé ze závěrů průzkumu, který CFA Society Czech Republic vydala ve spolupráci s agenturou Donath Business & Media a poradenskou společností Herzmann a tradičně pořádá u příležitosti výročního setkání CFA Society Forecasting Dinner 2015. I letos zjišťoval postoje odborné veřejnosti k vybraným aktuálním tématům, která se dotýkají české ekonomiky.

Česká národní banka

Mezi hlavní zjištění průzkumu patří, že intervenční politika ČNB nepřispěla k oživení ekonomiky. Většina účastníků průzkumu (53,2 %) soudí, že ČNB svým krokem nepřispěla k oživení české ekonomiky, a opačný názor sdílí více než třetina z nich (37,0 %). Avšak toto hodnocení se liší u podskupiny respondentů z finanční sféry, kde si 54,9 % myslí, že intervenční politika ČNB k oživení české ekonomiky přispěla. Viz Obrázek 1 ve fotogalerii článku.  Podle loňského průzkumu, který byl proveden na stejné cílové skupině osob jako letos, téměř tři čtvrtiny respondentů neočekávaly, že by intervenční politika ČNB oslabující korunu mohla přispět k reálnému růstu domácí ekonomiky (63,7 %), jen o něco více než čtvrtina měla pozitivní očekávání (29,1 %). Aktuální názory na opatření ČNB jsou poněkud méně kritické. 

Většina respondentů (55,3 %) očekává, že ČNB v horizontu 12–18 měsíců udrží intervencemi současný kurz koruny vůči euru. Každý z dalších možných scénářů očekává jen asi desetina respondentů. Viz Obrázek 2 ve fotogalerii článku.

Co se ČNB týká, u respondentů výrazně převažuje názor, že jmenování radních ČNB by nemělo zůstávat ve výlučné pravomoci prezidenta. Zastávají ho bezmála dvě třetiny respondentů (62,5 %), zatímco opačné stanovisko má jen necelá třetina (32,2 %). Viz Obrázek 3 ve fotogalerii článku.

V této souvislosti tak stojí za zmínku, že prezident Zeman ve středu znovu kritizoval bankovní radu ČNB za intervenční režim na koruně a jako jejich smysl znovu podsunul odklad zavedení eura v ČR a prodlužování pravomocí ČNB. Do bankovní rady pak chce Zeman jmenovat takové ekonomy, kteří podpoří vstup ČR do eurozóny

Vláda a její politika

Tři čtvrtiny respondentů (73,4 %) si myslí, že se vládě nedaří prosazovat slíbená protikorupční opatření, opačný názor má jen pětina z nich (19,3 %). Tyto výsledky odpovídají loňským očekáváním.

Většina respondentů (58,2 %) se domnívá, že politika vlády neprospívá snižování nezaměstnanosti. Jen necelá třetina si myslí opak (30,5 %). Nejkritičtější vůči vládě jsou v tomto směru respondenti ze soukromé sféry a podnikatelé.

Krátce před koncem roku prosadila vládní koalice novou úpravu DPH, která začala platit od 1. ledna 2015. Více než dvě třetiny respondentů nepovažují za vhodné mít DPH v České republice nastavenou ve třech sazbách – 21 %, 15 % a 10 %. Tento kritický názor sdílí 67,8 % respondentů, opačný pak 27,8 %.

Ruská krize a hrozba. Čína jako investiční příležitost?

Téměř dvě třetiny respondentů (62,3 %) očekávají, že krize v Rusku povede ke snížení růstu českého HDP, a to spíše drobnému (snížení o méně než 1 % očekává 47 % respondentů) než většímu (snížení o více než 1 % očekává jen 15,3 %).

Zatímco čínské investice ve střední Evropě jsou vnímány dvakrát častěji jako příležitost (65,6 %) než jako hrozba (31,0 %), v případě ruských investic mírně převažuje názor, že jde spíše o hrozbu (50,5 %) než o příležitost (47,1 %). Česká vláda by měla tyto investice podporovat, ale jen do vybraných odvětví a aktivit (v případě ruských investic 51,9 %, v případě čínských 61,5 %). Proti jakékoli vládní podpoře ruských investic v ČR je 38,8 % respondentů, proti podpoře čínských 24,9 %. Velká většina respondentů očekává, že příliv čínských investic do střední Evropy v příštích letech vzroste (74,3 %), zatímco jen o něco více než čtvrtina respondentů očekává nárůst investic ruských (28,3 %).

Průzkumu se zúčastnilo celkem 1 699 respondentů. Byl proveden u příležitosti 13. výročního setkání CFA Society Forecasting Dinner 2015, které pravidelně pořádá CFA Society Czech Republic sdružující certifikované finanční odborníky. Otázky se týkaly především politiky a vlády ČNB, ruských a čínských zahraničních investic a ekonomického vývoje v ČR.

(Zdroj: CFA Society Forecasting Dinner 2015 Survey)

Newsletter