CFO ČEZ Novák: V Česku se zaměříme na rozvoj energetických služeb

Skupina ČEZ se v Česku podle aktualizované strategie zaměří na další rozvoj ESCO byznysu. Jsou to služby jak pro velké zákazníky, tak zákazníky ČEZ Prodej. Půjde třeba o instalace fotovoltaik na střechách. Serveru Roklen24 to dnes řekl finanční ředitel Skupiny ČEZ Martin Novák.

Co stálo za meziročním nárůstem zisku EBITDA v letošním prvním pololetí?

Náš zisk EBITDA narostl meziročně o 19 procent. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky dokonce o 52 procent. Hlavním faktorem pro meziroční růst byla vyšší úroveň výroby na našich elektrárnách a samozřejmě působil i nárůst velkoobchodních cen elektřiny.

Celoroční výhled zisku EBITDA je 57 až 59 miliard korun. Jaké jsou předpoklady této predikce?

Předpokladem této predikce je to, že všechny naše výrobní zdroje zůstanou v provozu tak, jak plánujeme. A že se nestane nic zásadně negativního ve vztahu k našemu zisku.

Skupina ČEZ zvýšila v pololetí čistý zisk meziročně o 45 % na 11,2 miliardy korun

Co by zisk EBITDA mělo do budoucna ovlivňovat?

Do budoucna určitě, a to tak vždycky bude, bude náš zisk ovlivňovat cena elektřiny. To je významný faktor. Samozřejmě, cenu elektřiny ovlivňují ceny komodit, hlavně černého uhlí. A samozřejmě, významným faktorem je povolenka CO2, která za poslední léta vyrostla z úrovní kolem pěti eur za jednu tunu CO2 někam třeba ke třiceti. To je velký nárůst. Tento faktor tady bude působit. Následně to samozřejmě bude rozvoj našeho ESCO byznysu, našeho byznysu v oblasti obnovitelných zdrojů a všech našich nových aktivit v těchto oblastech.

ČEZ upravil svou strategii nově od roku 2019. Co to bude znamenat pro firmu v Česku?

Čistě v Česku to znamená další rozvoj ESCO byznysu, to znamená všech energetických služeb. Jsou to služby jak pro velké zákazníky, korporátní zákazníky, tak ale i zákazníky ČEZ Prodej, kde to třeba vidíme v naší nabídce nekomoditních služeb. To znamená například instalace fotovoltaik na střechách našich zákazníků. Ale v průmyslovém sektoru to je samozřejmě mnohem širší. Takovým druhým pilířem bude rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice. 

Vývoj ceny akcií ČEZ y/y

 

Newsletter