CFO ČEZ Novák: V těchto těžkých chvílích jsme tady pro naše akcionáře

Cena elektřiny bude spíše stagnovat. Poptávka bude nějakou dobu omezená díky zpomalení ekonomiky, které v letošním roce přijde. V rozhovoru to pro server Roklen24 uvedl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Dopady pandemie koronaviru by podle něj na hospodaření ČEZ letos neměly být zásadní. Určitě můžeme mluvit o příležitostech u firem, na které se díváme v rámci ČEZ ESCO a které mohou být cílem našich akvizičních aktivit. Další příležitosti mohou být v oblasti akvizic prodejních společností, dodal.

Skupina ČEZ dnes představila velmi dobré výsledky za letošní 1. čtvrtletí, která byla lepší než očekávání trhu. Co Vám z pozice CFO udělalo největší radost a proč?

Mám radost z toho, že se nám v prvním kvartálu takhle významně dařilo, že se všechno vyvíjelo podle našich očekávání a předčilo očekávání prakticky všech analytiků, jak na úrovni očištěného čistého zisku, tak i na úrovni EBITDA. Provozně také všechno víceméně fungovalo podle našich představ. Rostli jsme skoro ve všech segmentech našeho podnikání: ve výrobě, v tradiční energetice, v nové energetice, v distribuci a prodeji. Všechno se vyvíjelo správným směrem. Podařilo se nám významně překonat provozní zisk EBITDA z 1. čtvrtletí 2019 o 22 procent, čistý zisk dokonce o 43 procent, očištěný o 34 procent, takže první kvartál se opravdu nedá hodnotit jinak než pozitivně.

Jak očekáváte, že hospodaření Skupiny ČEZ ovlivní dopady koronavirové krize? V 1. čtvrtletí vliv pandemie ještě nebyl pro ČEZ tak zásadní, ale co konkrétně očekáváte ve druhém a třetím, případně v dalších čtvrtletích?

V následujících třech čtvrtletích očekáváme negativní dopad do hospodaření ve výši asi 3 až 4 miliard korun, přičemž 1,5 až 2 miliardy by měly být ze segmentu výroba a těžba. Další 1,5 až 2 miliardy ze segmentu distribuce a prodej. U tradiční energetiky je to dáno hlavně tím, že od března došlo díky nižší poptávce po elektřině k poklesu spotových cen, přičemž my část elektřiny prodáváme na spotovém trhu a samozřejmě tím realizujeme nižší ceny. Na tomto trhu také prodáváme elektřinu, kterou jsme měli rezervovanou pro naše větší firemní zákazníky, kteří ji přestali odebírat z důvodu zavření svých obchodních center, továren nebo výrobních provozů. Takže my jsme tuto elektřinu schopni umístit na trhu alternativně, ale za nižší ceny.

Taktéž jsme měli negativní dopad do těžby. V důsledku epidemie se totiž vyrábělo o něco méně elektřiny. Nejen u nás, ale i u našich zákazníků, byla poptávka po uhlí menší. V segmentu distribuce a prodej je to podobné. Méně distribuované elektřiny znamená nižší výnosy na distribuci, což bude mít pro tenhle rok negativní dopad.

Skupina ČEZ v prvním čtvrtletí vydělala 14,2 miliardy korun, o 43 % meziročně více

Co se týká prodeje, tak tam máme posun například na projektech u ČEZ ESCO. Ale pouze čistě technicky kvůli nemožnosti instalovat nějaká zařízení v továrnách, protože jsou zavřené, nebo v nemocnicích, protože samozřejmě nechcete začít předělávat klimatizační systém nemocnic v momentě, kdy má plná lůžka pacientů s koronavirem a připravuje se na nejhorší scénář.

Také pravděpodobně nenaběhne EBITDA, kterou jsme předpokládali u některých akvizic, hlavně v zahraničí, protože se tam fyzicky nemůžeme dostat, nemůžeme udělat řádně due diligence. Tyto věci se posouvají v čase. Ale z celkového hlediska jsme nesnížili naše očekávání celoročních výsledků o tyto 3 až 4 miliardy, ale právě díky úspěchům v prvním čtvrtletí, především v tradingu, jsme snížili dolní hranici předpokládaných hodnot EBITDA i očištěného zisku pouze o 2 miliardy. Zároveň jsme ale rozšířili pásmo očekávaných výsledků na úrovni EBITDA i očištěného zisku z dvoumiliardového na třímiliardové právě z titulu nejistoty, jelikož nevíme, jak se bude situace vyvíjet dál. (pro EBITDA se celoroční výhled změnil z 63–65 na 61-64 miliard korun a pro očistěný zisk z 21-23 na 19-22 miliard korun, pozn. red.).

ČEZ těží především z rostoucí prodejní ceny elektřiny, která vyvažuje nižší produkci i skokový nárůst nákladů na povolenky. Jak dlouho ještě očekáváte tento trend?

Již nyní vidíme, že cena elektřiny spíše stagnuje. Na příští rok máme prodáno zhruba 65 procent objemu elektřiny za prodejní cenu 46,3 eur za megawatthodinu, na další rok 34 procent za cenu 48 eur za megawatthodinu. Dnešní ceny jsou na příští rok 41 eur/MWh a na další 45 eur/MWh, takže jsou mírně pod zajišťovacími prodejními cenami. Pokud budeme takto prodávat dál, což budeme, tak budeme cenu trochu ředit směrem dolů. Není to žádný fatální pokles. Je to v řádu jednotek procent, ale zároveň nevidíme žádný raketový růst. Spíš se dá očekávat, že cena elektřiny bude stagnovat už jen proto, že poptávka bude nějakou dobu omezená díky recesi, která pravděpodobně nastoupí, nebo zpomalení ekonomiky, které v letošním roce přijde.

Je možné mluvit o nových příležitostech, které současná situace pro ČEZ může přinést?

Určitě můžeme mluvit o příležitostech u firem, na které se díváme v rámci ČEZ ESCO a které mohou být cílem našich akvizičních aktivit. Takovéto firmy mohou být nyní za lepší cenu, než by byly před nastalou situací. Další příležitosti mohou být v oblasti akvizic prodejních společností. ČEZ Prodej se dívá na možnosti růstu v této oblasti a ESCO kontinuálně samozřejmě také, konkrétně v oblasti akvírování zákazníků nebo malých a středně velkých firem, které se pohybují na trhu. Takže ano, takovéto jednorázové situace mohou samozřejmě vést i k zajímavým příležitostem.

U příležitostí nad očekávání dobrých výsledků za 1. čtvrtletí jste zdůraznili silnou likvidní pozici a přiměřenou míru zadlužení Skupiny ČEZ, kdy poměr čistého dluhu Skupiny a dosažené EBITDA za uplynulý rok dosahuje poměru 2,6. Plánujete navýšit míru zadlužení v tomto roce? Může být jednou z příležitostí také snižování úrokových sazeb ze strany ČNB, spolu s nevyčerpanými úvěrovými rámci, které má ČEZ k dispozici?

Zásadnější navyšování zadlužení neplánujeme. Chceme se pohybovat v komfortní zóně zadlužení pod hodnotou 3. Nyní jsme na úrovni 2,6, což je podle nás zdravá úroveň zadlužení, kterou nemá cenu zásadněji zvyšovat. Zároveň ji ale neplánujeme nějak drasticky snižovat, proto jsme navrhli vyplatit dividendu na horní hranici výplatního poměru – na hranici 97 procent, což je 34 korun na akcii. Vzhledem k tomu, že chceme i nadále naplňovat ratingová kritéria tak, jako v současné době, budeme i nadále držet naši úroveň zadlužení ve zdravém pásmu.

Při zveřejnění výsledků za loňský rok jste uvedli, že letos neočekáváte tak výrazný zisk z obchodování s komoditami, to ale v 1. čtvrtletí přispělo do zisku částkou přes 2 miliardy korun. Očekáváte obdobně úspěšné využití turbulentního vývoje na komoditních trzích i v následujícím čtvrtletí?

To nikdy nelze předpovědět. Z podstaty se jedná o spekulativní obchodování. Sice si nemyslíme, že bychom o ty dvě miliardy z prvního čtvrtletí mohli přijít, protože máme nastavené různé systémy, stop-lossy a podobně, které nám nedovolí ten zisk ztratit. Ale jestli na tom vyděláme, to je opravdu otázka. Nejsme schopni to zásadním způsobem plánovat. Pokud to tak bude, tak budeme samozřejmě rádi, ale v tuto chvíli k tomu nemohu nic víc říct.

ČEZ oznámil návrh na výplatu dividendy ve výši 34 Kč na akcii, což představuje 97% výplatní poměr, lze očekávat obdobně štědrou dividendu i z letošního zisku, i vzhledem k pravděpodobné snaze státu jako majoritního vlastníka doplnit zdroje do rozpočtu?

Na to je určitě hodně brzy, abychom komentovali, jaký bude návrh dividendy za rok 2020 v roce 2021. Nyní máme měsíc po oznámení návrhu dividendy za loňský rok, takže máme technicky vzato dalších jedenáct měsíců na to, abychom se nad tímto zamýšleli. Klíčové samozřejmě bude, jak tento rok dopadne a jaká bude situace.

V souvislosti s úpravou dividendové politiky v loňském roce (zvýšení spodní hranice výplatního poměru z 60% na 80%, pozn. red.) jste představili i novou strategii, která počítá s výraznějším zaměřením na domácí trh a prodeji majetku v zahraničí. V návaznosti na prodej majetku by ČEZ zvážil výplatu mimořádné dividendy. Je tato možnost reálná pro rok 2020?

Samozřejmě je to jedna z možností, ale zatím k žádnému prodeji nedošlo. Pak uvidíme, jaká bude naše likvidní pozice v momentě, kdy nějaké peníze z prodejů získáme, jaká bude situace na trzích, jaké budou ceny elektřiny. To je spousta faktorů, které je potřeba vzít v potaz. Zatím je to jenom jedna z možností, ale určitě to není žádná zásadní priorita. Jsme rádi, že ve světě, kdy skoro nikdo široko daleko nevyplácí dividendy nebo je kvůli COVID-19 značně redukuje, ČEZ vyplatí regulérní dividendu na úrovni 97 procent očištěného čistého zisku. To považujeme za velký úspěch a jsme rádi, že jsme tady pro naše akcionáře v těchto těžkých chvílích.

Martin Novák vystudoval VŠE v Praze, fakultu mezinárodních vztahů. Taktéž absolvoval Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh se zaměřením na energetiku. Svou kariéru začal jako daňový poradce v Price Waterhouse v roce 1994. Odtud přešel do České rafinérské, kde pracoval v letech 1996 – 2001. Následujících 5 let působil ve společnostech Conoco v Houstonu, ConocoPhillips v Londýně a ConocoPhillips v Praze.
Ve Skupině ČEZ působí od roku 2006. Od 1. ledna 2008 je ředitelem divize finance Skupiny ČEZ a od října 2011 i místopředsedou představenstva ČEZ, a. s. Během jeho působení se podařilo snížit náklady v divizi finance díky zásadní restrukturalizaci a tvorbě centra sdílených služeb a zrychlit reportování výsledků pro externí trh.

Newsletter