Chceme pomoct českým strojařům dělat světový byznys

Jakub a Milan Málkovi, zakladetelé Factoree, zdroj: Factoree

Český průmysl je v dobré kondici. Loni byly problémem ceny energií a nejistota ohledně pomoci ze strany státu. Negativně působil i strach z nedostatku všeho ve spojení s válkou na Ukrajině. Letos nás čekají jiné tlaky. Půjde především o inflaci a na ni reagující vyšší úrokové sazby propisující se do slabší poptávky. Ta by měla klesnou v řádech jednotek procent, řekl v rozhovoru pro Roklen24 Milan Málek, který spolu s bratem Jakubem založil společnost Factoree. Jak funguje fabrika bez strojů? A jaké trendy nás v průmyslu čekají? Přečtěte si rozhovor!

Jaká je současná situace v českém průmyslu? Jaký je váš výhled pro rok 2023 a 2024? A jak jste situaci vnímali v září loňského roku?

Český průmysl je v dobré kondici, události poslední doby nás v tom utvrzují. V každodenním kontaktu jsme především s jeho strojírenskou částí. Nejdůležitější bylo snížení nejistoty a uklidnění trhu po začátku ukrajinské krize. Pro rok 2023 očekáváme snížení poptávky v řádu jednotek procent, příští rok bychom se ale mohli dostat zpět na čísla před začátkem loňského roku. 

Předpokládáme správně, že největším problémem loňského roku byl růst cen energií? Co byl konkrétně pro vás druhý a třetí nejpalčivější problém loňska? Očekáváte stejné problémy i letos?

Podle mého názoru nebyl problém ani tak samotná reálná cena, jako spíš celková nejistota, která se s tímto tématem pojila. Nebyla jasná podpora od státu ani EU, chyběl dlouhodobý výhled, a to je pro podnikání vždycky nejhorší. Jednotky firem v našem okolí to reálně postihlo, pro mě se znovu potvrdilo, že český průmysl a jeho management si umí s nenadálými výkyvy trhu úspěšně poradit.

Velkým problémem byla i hysterie na začátku konfliktu na Ukrajině, kdy strach vyhnal ceny hutních materiálů do astronomických výšin na několik měsíců. Ceny byly vysoké a zdálo se, že bude kritický nedostatek všeho. To se nakonec nepotvrdilo a ceny postupně klesají až na předválečnou úroveň. Další velkou výzvou byla a určitě je inflace a s tím spojené snížené či pozastavené investice. To se projevuje na posouvání realizací či výhledů.

Letos budeme čelit určitě jiným tlakům, a to především v případě, že se vysoká inflace a úrokové sazby opravdu propíšou do zákaznického chování, a tím se sníží poptávka. Nicméně z druhé strany vidíme, že jiné sektory si vedou mnohem lépe než roky předešlé, proto se i my jako strojaři na tento rok díváme pozitivně.

Factoree zaujali členy vlády, zdroj: Factoree
Factoree zaujali členy vlády, zdroj: Factoree

Jakým způsobem jste konkrétně vy reagovali na růst cen energií a další změny na trhu? Promítli jste růst nákladů do cen pro zákazníky? 

V několika málo případech, kde do výrobku vstupuje energeticky náročný proces, typicky slévárna nebo žíhání, jsme museli se zákazníkem projednat navýšení. Vždy jsem se férově dohodli. Ze strany zákazníků byla velká ochota jednat a férově se dohodnout, čehož si moc vážíme. Ve většině případů to ale potřeba nebylo, tam jsme ponechali standardní ceny, které kopírují hlavně trh s materiálem, který do výrobku vstupuje.

Dodací lhůty technologií a součástek do strojů jsou v současné době všude po světě výrazně delší, než bylo před pár lety obvyklé. Je to pro firmu vašeho typu konkurenční výhoda? 

Zcela jistě ano. S oblibou říkám, že lokalizace je nová globalizace. Mnoho našich zákazníků stahuje část zakázek zpět do Evropy, především pro omezení rizika, zrychlení termínů a disponibility a my jsme připraveni. Využíváme volných kapacit, které by jinak zůstaly nevyužité, a proto jsme schopni být velmi pružní v termínu dodání i ceně.

Za mne osobně tento trend bude ještě pokračovat. Naším cílem je být největší online továrnou, která bude schopna zákazníkům nabízet „Made in Europe“ produkty, včetně přihlédnutí na nižší uhlíkovou stopu.

V čem spatřujete největší rozdíl vaší fabriky bez strojů ve srovnání s typickými průmyslovými závody v České republice? 

Náš typický výrobce je firma, která vlastní stroje a chce řešit jednu věc – výrobu. Vyrábět dobře, kvalitně, starat se o své stroje a lidi, kupovat stroje nové atp. A my bychom chtěli dělat skvěle ten zbytek, který je nebaví nebo v něm nejsou až tak dobří. Hledat a získávat velké mezinárodní klienty. Automatizovat nabídkový proces, online komunikaci, poskytovat 24/7 přístup k informacím. Řešit speciální požadavky velkých zákazníků, dělat si marketing, řešit nákup materiálu… Chceme pomoct českým strojařům dělat světový byznys.

Milan Málek, zdroj: Factoree
Milan Málek, zdroj: Factoree

Není výroba bez strojů a dalších technologií nákladnější? Jak se toto projevuje ve vaší cenové politice?

Spíše naopak. Aktuálně využíváme právě těch cca 15 % volných kapacit, které ve většině firem bývají nevytížené. Našim dodavatelům dáváme nádhernou možnost získat zakázku a extra výnos. Díky tomu jsou schopni nám dávat zajímavé podmínky, které nám dávají možnost být cenově velmi atraktivní.

Dnes máme přístup k více jak 5000 různým strojům a technologiím. Umíme vybrat daný díl a konkrétní poptávku přesně tou nejefektivnější metodu. To nám dává výhodu vůči jiným dodavatelům i interním kapacitám, které musí z podstaty fungovat na strojích a technologiích, které by se třeba hodily na trochu jiný typ výroby. 

V neposlední řadě máme díky množství partnerů nastavené exkluzivní podmínky u dodavatelů vstupních hutních materiálu, ať již z řad prvovýrobců nebo firem, které materiály skladují. 

Milan Málek a jeho bratr Jakub působí ve strojírenství a distribuci hutních materiálů už více než 20 let. V roce 2018 založili projekt Kooperace.cz, který slouží jako katalog volných strojírenských kapacit. Během dvou let však posunuli původní myšlenku ještě dál a založili Factoree, digitální továrnu na strojírenské výrobky na klíč, kde Milan působí jako CEO.

Během krátké doby získali první investice, a loni jim vyjádřily podporu fondy Presto Ventures, Depo Ventures nebo finanční skupina SFG, kteří do společnosti investovali 22 milionů korun.

Zdroj: Factoree

Newsletter