Chcete oslnit zaměstnavatele? Pracujte na social skills

Nejen o českém vzdělávacím systému, a to zejména týká-li se to vysokoškolských netechnicky zaměřených oborů, koluje řada pomluv o tom, že vás tam vlastně nic hmatatelného nenaučí. To ale někdy nemusí vadit. Alespoň podle výzkumu Světového ekonomického fóra (World Economic Forum, WEF), který tvrdí, že na seznam nejvíce ceněných pracovních dovedností se právě teď dostávají tzv. social skills. Které tam patří?

V dnešní době, kdy se všechny věci stále mění, se nezřídka kdy stává, že i když člověk vystuduje nějaký obor, v následné práci se stejně musí učit takřka vše od znova, jelikož se za těch pár či desítek let, kdy byly vytvářeny vzdělávací osnovy, všechno změnilo. Takové skutečnosti pak přirozeně plodí úvahy o tom, zda tolik času stráveného studiem není vlastně jen jeho plýtváním.

O některých oborech to platí méně, o některých více, nicméně faktem zůstává, že při studiu se člověk musí naučit samostatně řešit problémy, ale i komunikovat s lidmi a spolupracovat na řešení s ostatními. A právě to je základem tzv. social skills, tedy sociálních dovedností. A pokud těmito dovednostmi disponujete, pak můžete snadněji dosáhnout na dobře placenou pozici. Zajímá vás, které to jsou? 

Chcete vydělávat víc? Buďte extrovertní, hádaví a protivní

WEF zpovídalo 350 vedoucích pracovníků z 9 odvětví a 15 největších světových ekonomik, aby zjistilo, jakých sociálních dovedností si zaměstnavatelé na svých pracovnících nejvíce cení. Nejen podrobné závěry tohoto výzkumu najdete v rozsáhlém reportu Future of Jobs. Desítka nejvíce ceněných sociálních dovedností na trhu práce pak zní takto:

  1. Kognitivní flexibilita. Jedná se především o schopnost přizpůsobit se situaci, ve které se právě nacházíte, a také tomu, s kým právě mluvíte.
  1. Vyjednávací dovednosti. V byznyse váš úspěch velmi často závisí na druhých lidech, nezbývá tedy, než se naučit, jak při komunikaci s ostatními dosáhnout nejen svého, ale nejlépe takového řešení, které vyhovuje oběma stranám.
  1. Orientace na služby. To znamená, že dokážete aktivně vyhledávat a nalézat způsoby, jak pomoci druhým – nadřízeným, kolegům, a hlavně zákazníkům.
  1. Posuzování a rozhodování. Organizace shromažďují stále více údajů, z kterých lze vyvodit cenné informace, nicméně k tomu je zapotřebí analyticky zaměřených pracovníků, kteří dokáží logicky uvažovat a ony cenné informace z nich „vytáhnout“.
  1. Emoční inteligence. I když se stále mluví o robotické revoluci, všechnu práci roboti zastat nemohou – tak například nedokáží číst reakce zákazníků, což je mimořádně důležité k tomu, aby se firma mohla dále zlepšovat.
  1. Koordinace s ostatními. Člověk musí být schopný pracovat samostatně, nicméně málokterý produkt je vytvářený jedním člověkem, a tak pracovní úspěch často závisí na tom, zda dokážete být týmovým hráčem a spolupracovat s ostatními.
  1. Řízení lidí. Především pro manažery a jiné vedoucí pracovníky je důležitou schopností to, aby dokázali motivovat, rozvíjet talenty a také vybrat vhodné zaměstnance pro určitou práci. 
  1. Kreativita. Dostupnost nových technologií je jedna věc, je ovšem potřeba lidí, kteří ji dokáží aplikovat na nové produkty a služby. I proto kreativita poskočila oproti žebříčku z předchozího roku o 7 příček.
  1. Kritické myšlení. Automatizace zjednodušuje lidskou práci, ale zároveň vytváří poptávku po lidech, kteří dokáží logicky uvažovat, a stát se tak „dirigenty strojů“, které samy o sobě nevědí, co mají dělat, jelikož samy myslet neumějí.
  1. Komplexní řešení problémů. Nejvíce ceněnou dovedností je pak podle průzkumu WEF schopnost podívat se na problémy v celé jejich šíři a navzdory jejich komplexitě umět nalézt jednoduchá řešení.

Jak vydělávat víc? Sekněte s tím a dejte výpověď

O vzrůstající důležitosti social skills na trhu práce podávají důkazy i další výzkumy, mezi které patří především studie Davida Deminga, o které píše server The Harvard Gazette. Deming na amerických datech z let 1980 až 2012 ukazuje, že za tuto dobu vzrostl podíl pracovních míst náročných na sociální dovednosti o 11,8 %.

Nicméně z toho pozice vyžadující pouze vysokou úroveň sociálních dovedností (a nízkou úroveň matematických dovedností) čítají 4,6 procentního bodu, zbytek (7,2 procentního bodu) mají na svědomí pozice vyžadující vysokou úroveň sociálních i matematických dovedností. Ovšem počet pracovních míst vyžadujících vysokou úroveň matematických dovedností a naopak nízkou úroveň sociálních dovedností klesl za sledované období o 3,3 %. Nejvíce pak klesal počet pozic nenáročných na obojí typ dovedností.

Trh práce brzy ovládnou manažeři štěstí

 

Newsletter