Chcete veřejné zakázky? Nově jen, pokud máte zaknihované akcie

Už prvního října vstoupí v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podle poslanců, právníků i odborné veřejnosti přinese řadu pozitivních změn. Ale: opět je tu také celá řada nejednoznačně definovaných termínů, tím možností různého výkladu, tím rizik. Jedním z nich je: jste akciovka a nemáte zaknihované akcie.

Vágnosti a paragrafy

Nejednoznačné definování termínů s sebou nese různé možnosti výkladu jednotlivých paragrafů. V praxi to bude znamenat, že firmy, které se chtějí ucházet o veřejnou zakázku, musí splnit celou řadu kritérií, definovaných novým zákonem. Jinak jim hrozí vyloučení ze zadávacího řízení. Z řady důvodů. Například: „pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

Nezaknihujete akcie, nesoutěžíte

Zásadně důležitý je § 48 odst. 7 tohoto zákona. Ten říká: „Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.“

V čem je problém? V České republice existují stovky akciových společností, které se v minulosti o veřejnou zakázku ucházely a dosud mají akcie v listinné podobě. A to nově nelze. Jednoznačně proto doporučujeme všem akciovým společnostem, které jsou tento případ, aby si akcie zaknihovaly.

Co s tím?

Jak na zaknihování akcií? Ve stručnosti lze říci, že vše začíná svoláním valné hromady za účasti notáře. Po schválení valnou hromadou se zapíše změna do obchodního rejstříku a akcionáři se vyzvou k odevzdání listinných akcií a sdělení čísla účtu v Centrálním depozitáři (CDCP). Po té je emisi přidělen ISIN, je zaknihována a vedena.

Celý proces je specifický a administrativně náročný. Existují ale poradenské společnosti, které umí zajistit pro firmy celý proces zaknihování akcií takzvaně „na klíč“.

Využijte zkušeností Roklen360

Tým profesionálů z Roklen360 takovou rozhodně je. Provádí přeměny podoby akcií úspěšně již 21 let, nabízí také změny formy akcií, vydání listinných cenných papírů, dražby nebo squeeze-outy.

Proč se obrátit právě na Roklen360? „Jsme obchodníkem s cennými papíry s licencí ČNB a významnou tuzemskou poradenskou společností v oblasti nákupu a prodeje firem. Při zaknihování akcií bereme vždy na zřetel individuální potřeby a situaci zákazníka, umíme ho upozornit na možná úskalí procesu, v referencích máme stovky firem, kterým jsme v této oblasti poskytli služby. Kromě toho umíme nabídnout jako jediní v České republice celou řadu moderních FinTech služeb,“ říká Libor Buček, senior ECM consultant společnosti Roklen360.

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. 777 217 375 nebo e-mailem na info@roklen.cz.

(Komerční sdělení)

Newsletter