Chcete vydělávat víc? Buďte extrovertní, hádaví a protivní

Dobra a zla je na světě tak nějak stejné množství, a ač to je podle pohádek jinak, dobro nikdy úplně nezvítězí nad zlem – stejně jako ovšem zlo nikdy zcela nezvítězí nad dobrem. Nicméně lze vést diskuze o tom, co má v jaké oblasti navrch. A pokud jde o úspěch v pracovním životě, pak se zdá, že je to spíše ta temná stránka.

Alespoň to tak platí podle závěrů studie z Univerzity v Bernu, které naznačují, že být „milým chlapíkem“ se v kariérním životě zkrátka nevyplácí. Daniel Spurk, Anita C. Keller a Andreas Hirschi zde na datech německých pracovníků zjistili, že ti, jejichž osobnostní rysy zahrnují prvky tzv. temné triády (psychopatie, narcisismus a machiavelismus), dosahují větších pracovních úspěchů než „normální“ kolegové. Efekt byl označen jako statisticky významný i poté, co byly přidány kontrolní proměnné, jako je věk, pohlaví, délka pracovní doby či pracovní zkušenosti, které by rozdíl ve výdělcích potenciálně mohly vysvětlit.

Wall Street plná (o něco chudších) psychopatů

A zatímco vyšší míra narcismu, který se podle psychologických definic projevuje především jako chorobný obdiv k sobě samému, arogantním chováním a vzhlížením na druhé „ze shora“, byla spojena s vyššími výdělky, machiavelismus, za každou cenu pragmatické až cynické jednání v duchu hesla „účel světí prostředky“, byl označen jako faktor vedoucí k vyšší pravděpodobnosti zastávání vedoucí pozice, ale i k vyšší spokojenosti se svým kariérním úspěchem.

Nicméně v souvislosti s citovanou studií Harvard Business Review upozorňuje, že „temná triáda“ není nějaká klinická diagnóza, nýbrž prostě trochu „temné“ osobnostní rysy, které jsou nicméně napříč populací zastoupeny v „normálním rozdělení“. Jinými slovy, u pár světců nejsou zastoupeny vůbec, u průměrného člověka však v nezanedbatelné, ale nikoliv přímo v nezdravé míře, a jen u hrstky pak trochu víc, než je zdrávo.

 

A jak se to dá změřit? Podle serveru Psychology Today například tak, že dotyčné požádáte, jak moc na škále 0-7 souhlasí s výroky jako „chci, aby mi ostatní věnovali pozornost“, „používám lichotky (či dokonce lži a podvody) k tomu, abych dosáhl svých cílů“, „očekávám od ostatních zvláštní laskavosti“, „chci, aby mě ostatní obdivovali“, „vyhledávám prestiž a status“ či „využívám či manipuluji s ostatními lidmi, abych dosáhl svého“ (ač lze pochybovat o tom, že to o sobě všichni vědí nebo se k tomu přiznají).

Nicméně o tom, že pracovní úspěch je korelován s osobnostními rysy, existuje důkazů celá řada. Například studie provedená na amerických datech, kterou popisuje server Business News Daily, ukázala, že k vyššímu platu vede nejen lepší zdraví, zodpovědný přístup a vyšší inteligence, ale také extrovertnější chování. Výzkum, o kterém informoval Business Insider, pak naznačuje, že u mužů po třicítce vede k vyššímu platu nejen zodpovědnost a extroverze, ale i to, že umí být „protivní“ či „hádaví“ (disagreeable), přičemž tyto tři faktory jsou velmi dobrými prediktory pro celoživotní výdělky zejména u vysoce vzdělaných mužů.

A jak jste na tom vy? Můžete se najít v rozsáhlé infografice na serveru Career Assessement Site, kde vymezili autoři 4 osobnostní typy (pragmatik, patriarcha, optimista, tvůrce), které lze pak rozdělit na další čtyři skupiny, a také jim přiřadili nejpravděpodobnější výdělky. Zdaleka nejlépe dopadl pragmatický typ „ředitel“ (director), který vyniká svou přímostí, upřímností a rozhodností, umí přijímat kritiku a jít si za svými cíli, na druhé straně jeho slabými stránkami jsou impulsivnost a to, že často působí naštvaně.

Jak udělat (a vydělat) více? Pracujte méně!

 

Newsletter