Chudák, nebo boháč? Váš ekonomický status odhalí vaše tvář

I když první dojem je důležitý takřka v jakékoliv sociální interakci, ať už jde o pracovní či osobní život, láska na první pohled se může mnohým zdát jako něco, co existuje pouze v romantických filmech. Nicméně je toho mnohem více, co můžete o svém protějšku zjistit pouhým pohledem do tváře, než jen to, jak vypadá. A podle nedávné studie publikované v časopise Evolution and Human Behaviour, která detekovala, jak moc si na ekonomický status svého potenciálního partnera potrpí jednotlivá pohlaví, by to mohlo zajímat zejména ženy.

Jmenovaná studie se zabývala tím, jak bohatství jednotlivce ovlivňuje jeho „sexuální rating“, a to jak v případě muže, tak v případě ženy. Celkem 300 dobrovolníků z řad obou skupin dostalo za úkol seřadit fotografie zástupců opačného pohlaví podle atraktivnosti. V druhé části byly k fotografiím přiřazeny také informace o mzdách dotyčných a participanti mohli následně své pořadí upravit.

Vysoké kreditní skóre? Zajistí vám dům, auto i rande

Jak závěry experimentu parafrázuje server News Hub, ukázalo se, že ženy jsou při porovnávání potenciálních partnerů na informace o mzdě značně citlivější než muži – jejich pořadí se po doplnění těchto čísel promíchalo mnohem dynamičtěji. „Bylo zjištěno, že hodnocení atraktivity mužů ze strany žen je vzhledem k výši mzdy přibližně čtyřikrát citlivější než hodnocení žen ze strany mužů,“ píší autoři.

Výsledky jsou tedy v souladu s obecným přesvědčením, že vyšší ekonomický status může kompenzovat nižší fyzickou přtažlivost mnohem jednodušeji u mužů než u žen. Nicméně zajímavější výsledky přinesla studie vědců z Univerzity v Torontu, z které vyplývá, že ani není nutné k obličejům přiřazovat čísla – jak chudého, tak bohatého člověka totiž poznáte podle jeho tváře. A to aniž by se museli usmívat, mračit či projevovat nějakou emoci.

 

Paper jménem „Viditelnost sociální třídy z obličeje“ (The Visibility of Social Class From Facial Cues), jehož autory jsou Nicholas Rule a Thora Bjornsdottir, byl publikován v časopise Journal of Personality and Social Psychology. „Postupem času vaše tvář trvale odráží a odhaluje vaše zkušenosti,“ vysvětluje Rule. „Dokonce i když si myslíme, že něco nevyjadřujeme, zůstávají zde památky těchto emocí.“ Průběh a výsledky studie dále shrnuje server University of Toronto.

S využitím ročního průměrného rodinného příjmu ve výši přibližně 75 000 dolarů jako srovnávacího kritéria vědci shromáždili studenty-dobrovolníky do skupin s celkovým příjmem rodiny pod 60 000 dolarů nebo více než 100 000 dolarů a poté je nafotili s neutrálním výrazem ve tváři. Následně požádali oddělenou skupinu účastníků, aby se podívali na fotky a uvedli, o kterých jejich instinkty hovoří, že jsou chudí, a o kterých, že jsou naopak bohatí. Míra správnosti odhadů podle autorů přitom dalece překračovala možnosti náhody.

„Co vidíme, je to, že studenti ve věku 18-22 let již nahromadili dostatek životních zkušeností, že se viditelně změnila a zformovala jejich tvář, a to až do bodu, kdy můžete říct, jaké je jejich sociálně-ekonomické postavení nebo sociální třída,“ uvedl Rule. Na série fotografií obličejů, na kterých se podepsal život ve skromnosti či hojnosti, se můžete podívat na serveru The Sun.

Chudoba degraduje mozek

Newsletter