Dopoledne zveřejněný index cen výrobců za eurozónu (výsledek výrazně nad očekávání) euru pomáhá na silnější úrovně. Hlavní měnový pár se pohybuje pod hranicí 1,1350 EURUSD. Koruna se posunula do okolí 25,40 EURCZK. Zlotý pokračuje v prudkém posilování a na páru s eurem se posunul pod 4,60 EURPLN.

Chudoba degraduje mozek

Existuje řada důkazů o tom, že děti vyrůstající v zajištěných domácnostech se pyšní lepším nejen fyzickým, ale i psychickým zdravím než ty, které pocházejí z chudých rodin. Některé výzkumy také naznačují, že existuje pozitivní vztah mezi příjmem domácnosti na jedné straně a intelektuálním výkonem dětí na straně druhé. 

Jak The Guardian nedávno citoval rozsáhlou analýzu ekonomů z London School od Economics, výsledky 55 ze 61 studií z osmi zemí, které byly provedeny v posledních třech dekádách, ukázaly, že chudoba má na děti negativní vliv v mnoha ohledech. Děti vyrůstající v chudých domácnostech se často svého startovního socioekonomického nezbaví ani v budoucnosti. Na tom samozřejmě mohou hrát značnou roli faktory, jako je počáteční vybavení zdroji či možnosti vzdělávání, které mají děti z chudých rodin často omezené.

Byl však také dokázán pozitivní vztah mezi příjmem domácnosti a školními výsledky či obecně intelektuálním výkonem dětí, což je často připisováno ambicióznější výchově ze strany bohatších rodičů. Neurovědci z University of Pennsylvania se však rozhodli zjistit, zda vyrůstání v chudobě nepůsobí i na samotný mozek. Jako výzkumný vzorek si pro jednu studii zvolili 60 dětí z veřejné školky ve Filadelfii, přičemž 30 z nich pocházelo ze střední třídy a zbylých 30 bylo z rodin, které se pohybovaly kolem hranice chudoby (ta byla v USA pro rok 2015 pro čtyřčlennou rodinu stanovena na 24 250 USD). S těmito pak provedli sérii testů a experimentů. Tento výzkum je specifický zejména v tom, že rozdíly v řešení kognitivních úkolů mezi dětmi z chudších a bohatších, natož pak jejich vazbami na strukturu mozku, se dosud nikdo nezabýval. 

 

 

Neurovědci z University of Pennsylvania tak udělali řadu testů zaměřujících se na kognitivní schopnosti, které jsou spojeny s určitou oblastí mozku. Podle výsledků, které citoval The Guardian, se mozková aktivita mezi dětmi skutečně výrazně lišila. Testy měřily například stupeň vývoje jazyka a výkonné fungování – soubor duševních procesů zodpovědných za pracovní paměť, uvažování a sebeovládání. Ukázalo se, že děti z rodin nízkými příjmy vykazují v obou oblastech mírně až výrazně horší než jejich vrstevníci ze středních vrstev.

V další studii použili výzkumníci také snímky z magnetické rezonance. Na základě 283 snímků zjistili, že děti z chudších a méně vzdělaných rodin mají tendenci mít tenčí subregiony prefrontální kůry – to je část mozku silně spojená s výkonným fungováním – než děti ze střední třídy. To může vysvětlit jak slabší školní výsledky, tak i nižší IQ. V rozsáhlejší studii pak ti samí neurovědci pomocí magnetické rezonance zkoumali 1099 dětí a dospívajících a zjistili, že mozky lidí s vyšším rodinným příjmem mají větší plochu než mozky jejich chudších vrstevníků. Nejsilnější korelace se objevila v oblastech mozku spojených s jazykovým a výkonným fungováním.

Budete v budoucnu bohatí? Napoví vaše DNA

 

Newsletter