Chudoba vyspělého světa. Nejhůře jsou na tom USA

Nejchudší regiony světa v poslední době zbohatly, nicméně pořád zůstávají chudé; s méně než 1,90 dolary na den, což je hranice chudoby stanovená Světovou bankou, stále žije vysokých 10 % celosvětové populace, uvádí server Vox. A proto také předkládá radikální řešení chudoby v rozvojovém světě v podobě systému daní a transferů inspirovaným sociálním systémem rozvinutých ekonomik. Nicméně i ty ještě svůj boj nad chudobou nevyhrály.

Na základě studie OECD, jejímiž autory jsou Isabelle Joumard, Mauro Pisu a Debbie Bloch, zmiňuje Vox, že v rámci členských zemí snižují daně a transfery příjmovou nerovnost v průměru o 25 %. V rámci Evropské unie a Spojených států pak fiskální politika snižuje Gini koeficient, který je měřítkem příjmové nerovnosti, o 7 procentních bodů.

Nicméně když opustíme extrémní měřítka, jako je v úvodu zmíněná hranice chudoby Světové banky, zjistíme, že ani z vyspělého světa nebyla chudoba přes veškeré přerozdělování zdaleka vymýcena. Například OECD používá relativní hranici chudoby, která je stanovená jako 50 % ekvivalizovaného mediánového příjmu domácnosti v dané zemi.

Nejhůře jsou na tom v rámci členských zemí Spojené státy, kde podle dat OECD žilo v roce 2016 pod takto definovanou hranicí chudoby 17,8 % lidí. Na druhé straně žebříčku pak stojí Dánsko, kde jde o 5,5 % obyvatel. Novější data o tomto údaji přinesl server The Conversation, nicméně i zde USA „vévodí“ nad jinými vyspělými státy. A stejně tak je to i v otázce dětské chudoby měřené touto relativní hranicí.

V USA je však zvykem používat spíše absolutní metodu měření chudoby, přičemž nejčastěji se vychází z metody Mollie Orshansky, která určuje hranici chudoby v podobě ročního příjmu pro jednotlivé domácnosti podle počtu členů.

I když je tato hranice často kritizována jako poměrně nízká, přesto podle posledních údajů Amerického úřadu pro sčítání lidu (U.S. Census Bureau), které rozebírá The Conversation, pod ní v USA žilo 39,7 milionů lidí, což je zhruba 12,3 % Američanů. V roce 2000 to přitom bylo 11,3 %, tedy o procentní bod méně. Na druhou stranu současná hodnota je nižší než 15,1 % z roku 2010, kdy míra chudoby vzrostla následkem finanční a hospodářské krize.

V rámci americké chudoby navíc najdeme významné rozdíly, ať už z hlediska genderu, rasy či vzdělání. Míru chudoby v jednotlivých kategoriích ukazuje následující tabulka.

Rozdílně jsou však na tom v otázce chudoby také jednotlivé regiony. Zástupci OSN byli nedávno přímo šokováni tím, co se děje v Alabamě, kterou klasifikovali jako jedno z míst, kde se vyskytují nejhorší životní podmínky a chudoba v rámci celého vyspělého světa. Lidé tu trpí nemocemi spojenými s extrémní chudobou, které jsou ve Spojených státech považovány za vymýcené již celé století, a řada domů a ulic zde nemá ani kanalizaci, popisuje nehostinnou situaci Alabamy server Independent.

Newsletter