Čína je připravena vést oživení v Asii

Zdroj: Depositphotos

Čína vstoupila do roku králíka připravena vymanit se lockdownů. Většina analytiků společnosti Fidelity očekává, že do konce roku 2023 setrvá v režimu expanze.

Čína nyní disponuje všemi předpoklady pro hospodářské oživení: inflace vypadá, že je na vrcholu, sentiment mezi manažery se zlepšuje, politici ukončují tvrdé lockdowny a zároveň zavádějí opatření na podporu ekonomiky.

„S odklonem Číny od politiky nulové tolerance se hospodářská aktivita pravděpodobně od prvního čtvrtletí roku 2023 zvýší,“ říká dluhopisový analytik společnosti Fidelity, který se zabývá průmyslovými podniky. „Projekty, které vláda kvůli covidu odložila, se pravděpodobně znovu rozběhnou,“ dodal analytik.

Zdá se, že čínská ekonomika se opět nachází na opačné straně hospodářského cyklu. Povzbuzena rychlejším znovuotevřením ekonomiky a silnými ekonomickými stimuly většina (88 %) našich čínských analytiků očekává, že jimi pokrývané sektory budou v příštích 12 měsících v počáteční či střední fázi expanze, ve srovnání s pouhými 35 % analytiků pokrývajících severoamerické společnosti nebo 37 % analytiků pokrývajících evropské společnosti.

Graf 1: Očekávání pro růst tržeb vede Čína

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „Jaký očekáváte růst tržeb v příštích 12 měsících?“ Graf ukazuje podíl odpovědí, které uvádějí očekávaný nárůst, a těch, které očekávají pokles. Hodně pozitivní nebo negativní odpovědi mají dvojnásobnou váhu. Vyšší hodnoty ukazují, že analytici celkově očekávají nárůst tržeb. Zdroj: Průzkum analytiků Fidelity International 2023.

Čína je také jediným místem, kde analytici předpovídají celkové zvýšení ziskových marží, a jediným místem, kde se v roce 2023 očekává zvýšení průměrné návratnosti kapitálu (ROC).

Graf 2: Proti proudu u návratnosti kapitálu

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „Jaký je výhled celkové návratnosti kapitálu vašich společností na příštích 12 měsíců?“ Graf znázorňuje podíl analytiků, kteří očekávají zvýšení návratnosti kapitálu, mínus podíl analytiků, kteří očekávají její snížení. Značně pozitivní a negativní odpovědi mají dvojnásobnou váhu. Vyšší hodnoty ukazují, že analytici celkově očekávají zvýšení návratnosti na kapitál.

Na otázku, co je hlavním zdrojem vyšší ROC v letošním roce, uvádí 36 % našich čínských analytiků snížení nákladů, zatímco dalších 36 % poukazuje na silný růst spotřebitelské poptávky.

Do Asie dorazí nákladová deflace

Čína a zbytek Asie (kromě Japonska) jsou také jedinými regiony, kde analytici Fidelity v roce 2023 očekávají pokles vstupních nákladů společností.

„Nedostatek pracovních sil a problémy s dodávkami pravděpodobně nebudou mít na mé společnosti dopad,“ říká akciový analytik pokrývající čínské finanční společnosti. „Existuje také vládní tlak na finanční instituce, aby ve jménu ‚společného blaha‘ snížily odměny svým zaměstnancům,“ dodal analytik.

„Nákladová inflace ustupuje také v případě společností vyrábějících technologický hardware v Číně a dalších částech Asie,“ říká akciový analytik pokrývající informační technologie.

„Nedostatek dodávek u sléváren polevuje, což je dobré pro navazující polovodičové firmy,“ říká analytik IT a dodává: „Se zlepšením stavu nabídky polovodičů a souvisejících komponent se sníží i tlak na náklady dalšího technického hardwaru.“

Graf 3: Analytici očekávají v letošním roce pokles nákladových tlaků v Číně a Asii

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „O kolik očekáváte, pokud vůbec, se v příštích 12 měsících změní inflační tlaky v rámci nákladového mixu vašich společností?“ Graf znázorňuje podíl odpovědí, které uvádějí, že se očekává zvýšení nákladů, a těch, které uvádějí, že se očekává snížení nákladů. Výrazné zvýšení a výrazné snížení má dvojnásobnou váhu. Vyšší hodnoty ukazují, že analytici celkově hlásí větší tlaky na náklady ve společnostech, které pokrývají. Zdroj: Fidelity International Analyst Survey 2023.

Téměř dvě třetiny čínských analytiků tvrdí, že nákladové tlaky u společností, které pokrývají, již dosáhly ke konci roku 2022 svého vrcholu, což je nejvíce ze všech regionů. Podobně se přibližně 60 % analytiků z asijsko-pacifické oblasti domnívá, že to nejhorší z nákladové inflace je již za námi.

Nálada stoupá

Býčí podtón podtrhuje i fakt, že v nedávných měsíčních průzkumech, zaměřených na krátkodobější změny nálad, se Čína stala jediným regionem, kde analytici v prosinci i lednu hlásili mezi manažery společností pozitivní sentiment. Právě v prosinci začala Čína uvolňovat opatření a připravovat se na opětovné otevření.

Graf 4: Příslib opětovného otevření v Číně podpořil sentiment managementu

Zdroj: Fidelity International
Zdroj: Fidelity International

Otázka: „Do jaké míry, pokud vůbec, se na základě vaší interakce se společnostmi v uplynulém měsíci změnil váš názor na sentiment managementu v příštích šesti měsících?“ Graf ukazuje podíl odpovědí, které uvádějí pozitivní náladu, minus odpovědi, které uvádějí negativní náladu managementu. Silně negativní a silně pozitivní odpovědi mají dvojnásobnou váhu. Vyšší hodnoty ukazují, že analytici celkově hlásí pozitivnější sentiment mezi společnostmi, které pokrývají, nižší hodnoty více negativní sentiment. Zdroj: Fidelity International Analyst Survey 2023.

Tento optimismus je však mírněn obavami z možného návratu Covidu poté, co Čína přešla od nulové tolerance covidu k rychlému znovuotevření.

Konec covidu bude ještě „divoká jízda“

„Dopad tohoto velmi rychlého otevření se teprve projeví,“ říká analytik zabývající se finančním odvětvím. „Některé společnosti by mohly zaznamenat slabší krátkodobé výsledky vzhledem k absencím svých zaměstnanců.“ Dodal, že oživení v Číně bude „divokou jízdou, dokud se počty případů covidu normalizují“.

Nemovitosti jsou jedním ze sektorů zvláště zranitelných při návratu covidu, který může odradit potenciální kupce domů nebo způsobit odložení jejich nákupů. Čínská vláda po prudkém poklesu prodejů domů v loňském roce zavedla pobídky, jako je snížení hypotečních sazeb.

„Na jedné straně je zřejmé, že politici nyní velmi usilují o stabilizaci trhu s bydlením,“ říká analytik zabývající se nemovitostmi, „na druhé straně však prudce rostoucí případy covidu budou pravděpodobně v nejbližší době nadále brzdit prodeje nemovitostí.“

Navzdory těmto rizikům se vyhlídky Číny skutečně zlepšují. Na cestě ji budou provázet nejistoty, ale celkově očekáváme, že Čína v roce králíka provede odraz ode dna.

Zdroj: Fidelity International

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter