Čína již letos největší ekonomikou světa dle parity kupní síly?

Čína letos vystoupá do pozice největší ekonomiky světa. Dle studie Mezinárodního měnového fondu přepočtem paritou kupní síly (PPP). Podle výhledu MMF se jí tak podaří předběhnout dosavadního lídra USA, který nebyl pokořen od roku 1872. Srovnání paritou kupní síly dle výhledu MMF ukazuje, že čínský domácí produkt dosáhne za celý rok 2014 velikosti 17,6 bil. USD, zatímco v USA „pouze“ 17,4 bil. USD.

Podle odhadů bude tento trend pokračovat i do budoucna a Světová banka předpokládá, že rozdíl za rok 2015 dále naroste. Čínský HDP by podle přepočtu PPP měl dosáhnout úrovně 19,23 bilionu dolarů oproti americkému o velikosti 18,26 bilionu dolarů.

Samotná metoda parity kupní síly má však i slabé stránky a její vypovídací schopnost neodpovídá stoprocentní realitě. Podle slov Davida Hensleyho z JP Morgan pro Bloomberg zůstává USA stále reálně největší a nejsilnější ekonomikou světa, o čemž svědčí i fakt, že reálný výstup americké ekonomiky dosahuje 16,8 bil. USD, zatímco čínský pouze 10,4 bil. USD.

Čína do 10 let v čele světové ekonomiky?

Newsletter