Čínské nákupy, externality a český ekonom

Analytik České spořitelny Michal Skořepa se ve svém komentáři pro Hospodářské noviny pustil do odvážného tématu. Má mít stát právo vstupovat do tržních operací, pokud zahraniční investor vstupuje do českého podniku? Přiznávám, že z prvních několika odstavců jsem měl smíšené pocity. Obával jsem se, zda autor nesklouzne ke špatně argumentovanému útoku proti jakékoliv regulaci a byrokracii.

Naštěstí se v průběhu článku argumentace přehoupla do odborné ekonomické roviny. Státní zásahy do ekonomiky jsou ospravedlnitelné, pokud jde o externality, veřejný statek či jiný veřejný zájem. Konkrétně v případě tohoto textu jde o hrozbu ztráty kontroly nad klíčovou infrastrukturou či vyzrazení citlivých informací.

Neříkám nutně, že s názorem Michala Skořepy plně souhlasím. Například mi není úplně jasné, jaká klíčová infrastruktura nebo citlivé informace jsou dnes pod rukou trhu bez státního dohledu či podílu. A pokud takové odvětví či firmy existují, nechceme, aby se o ně stát zajímal i v době, kdy žádný prodej není na stole?

Přes některé další otázky a nejasnosti však musí zaznít dostatečně nahlas a explicitně, že přístup, který článek používá, a otázky, které si klade, jsou správné, ekonomické a kvalitní. Je až překvapivé, jak málo je podobných článků v českých médiích. Osobně bych si přál, aby Michal Skořepa patřil k těch analytikům, kteří budou slyšet častěji a jasněji.

Newsletter