Dolar zpevnil pro 1,0850 za euro. Evropské výnosy rostu, americké klesají. Koruna se obchoduje v pásmu 25,30-25,35 za euro.

Čistý zisk České spořitelny za 1. pololetí vzrostl meziročně o 2,6 %

Čistý zisk za 1. pololetí 2017 činil 7,7 mld. Kč. V meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 2,6 %. Rovněž provozní zisk zaznamenal díky silnému růstu úvěrových obchodů navýšení o 0,9 % na 9,5 mld. Kč.

Na velikosti dosaženého čistého zisku se spolu s rostoucím objemem úvěrových obchodů podílely i postupně se zvyšující úrokové výnosy a rozpouštění opravných položek odrážející další zlepšení kvality úvěrového portfolia. Zejména vyšší čistý úrokový výnos se promítá do nárůstu provozního zisku o 0,9 % na 9,5 mld. Kč. Na růstu čistého úrokového výnosu jako nejdůležitější složky bankovních příjmů se podílí zejména rostoucí úvěrové obchody a čtyři nedávná zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou. Čistý úrokový výnos za 1. pololetí 2018 představuje 13,1 mld. Kč, což je o 6,5 % více než v 1. pololetí 2017

„Úspěšná implementace naší strategie se opět odrazila v našich finančních výsledcích za 1. pololetí 2018.
Po tzv. pilotním provozu bylo druhé čtvrtletí v České spořitelně ve znamení aktivní nabídky nové digitální platformy George. Meziročně nám počet klientů využívajících internetové bankovnictví stoupl o 8 %, což představuje téměř 1,9 mil. našich klientů. Očekáváme, že nástupem George toto číslo nadále poroste,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Přestože se inflace v České republice zvyšuje, celkové provozní náklady vzrostly pod její úrovní o 1,5 % na 9,2 mld. Kč,
a to vlivem vyšších personálních nákladů vyplývajících z nárůstu mezd. Administrativní náklady zaznamenaly meziročně mírný pokles, přestože vzrostl příspěvek do Fondu pojištění vkladů (v souvislosti s růstem objemu vkladů) a marketingové náklady. Snížily se náklady na poradenství a na kancelářské prostory. Odpisy hmotného a nehmotného majetku také poklesly.

Newsletter