ČNB: Česká ekonomika dál robustně poroste

 

Údaje o výkonu české ekonomiky za první čtvrtletí potvrzují nastolení jejího robustního růstu, který by měl pokračovat i ve střednědobém časovém horizontu. Vyplývá to ze zápisu z jednání bankovní rady ve čtvrtek 25. června.

Členové bankovní rady rovněž podle zápisu pozitivně hodnotili fakt, že je ekonomický růst tažen prakticky všemi složkami poptávky. Bylo také uvedeno, že vyšší růst HDP spolu se souvisejícím zlepšujícím se vývojem na trhu práce by měl vést k lepšímu daňovému inkasu a tudíž i k lepšímu výsledku vládního sektoru. Někteří členové bankovní rady také konstatovali, že obnovení hospodářského růstu pravděpodobně povede k obnovení reálné konvergence české ekonomiky vůči zahraničí.

V souvislosti s oživením ekonomického růstu rada diskutovala celkově se zlepšující situaci na trhu práce a především její dopady na růst mezd. Zazněl názor, že poměrně výrazný nárůst počtu volných pracovních míst signalizuje strukturální nesoulad mezi poptávkou po pracovní síle a její nabídkou. Ten se může v budoucnu projevit nedostatkem pracovní síly na některých částech trhu a bude působit na vyšší růst mezd. Proti tomu ale bylo uvedeno, že v současné geopolitické situaci může být případný nedostatek pracovní síly velice snadno uspokojen zaměstnanci ze zahraničí.

Singer: Začíná návrat ke zdraví a růstu

Bankovní rada také diskutovala nejistoty a rizika spojená s vývojem v zahraničí. Celkově konstatovala, že v eurozóně dochází proti prognóze k rychlejšímu oživování ekonomického růstu taženému uvolněnými měnovými podmínkami. Někteří členové rady se nicméně pozastavili nad relativním zpomalením německé ekonomiky, jež doposud rostla v rámci eurozóny nejrychleji. Byl zmíněn také růst rizika neřízeného bankrotu Řecka. Převažoval názor, že případné uskutečnění tohoto rizika by měla na českou ekonomiku relativně malé dopady, neboť přímé obchodní i finanční vazby s Řeckem jsou zanedbatelné.

Bankovní rada České národní banky po jednání oznámila, že bude pokračovat v režimu devizových intervencí s cílem udržet kurz poblíž 27 Kč/EUR. Zároveň rada nechala úrokové sazby na historických minimech.

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu meziročně o čtyři procenta.

Česká ekonomika rostla mírněji. Revizi přineslo DPH

Lízal (ČNB): Česku nehrozí přímý dopad řecké krize

Newsletter