ČNB: Inflace pod prognózou, cíli se přiblíží až v roce 2017

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v září 2015 meziročně o 0,4 %.  Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v září meziročně zvýšily o 0,3 %. Inflace se tak stále nachází výrazně pod cílem ČNB, respektive pod dolní hranicí jeho tolerančního pásma.

Kovanda: Pravděpodobnost delší intervence roste

Celková meziroční inflace byla v září o 0,2 procentního bodu pod prognózou ČNB. Odchylka od prognózy se tak oproti minulému měsíci zmenšila. Na této odchylce se přitom v září nejvíce podílely ceny pohonných hmot, v jejichž vývoji se odrazil nedávný pokles cen ropy. Ceny potravin (včetně nápojů a tabáku) se v září – po srpnovém lehkém meziročním poklesu – vrátily k růstu, který však byl nadále mírně nižší, než ČNB očekávala. V opačném směru působil o něco mírnější než prognózovaný meziroční pokles regulovaných cen. Prognóza ostatních složek inflace se naplnila. Korigovaná inflace bez pohonných hmot přitom setrvala v souladu s prognózou na úrovních lehce nad 1 % v meziročním vyjádření. Na tento ukazatel jádrové inflace v poslední době působí několik protisměrných vlivů, které se v souhrnu zhruba kompenzují. Směrem nahoru je to růst domácí ekonomiky a mezd i oslabení koruny vůči dolaru, směrem dolů pak odeznění přímého efektu oslabeného kurzu koruny vůči euru a pokračující pokles zahraničních výrobních cen.

Zveřejněná data i nadále potvrzují nízkoinflační vývoj české ekonomiky v letošním roce. Podle stávající prognózy ČNB celková i měnověpolitická inflace do začátku příštího roku vzrostou. Poté však dočasně zvolní, a na horizontu měnové politiky se tak budou nadále pohybovat pod 2% cílem, v jehož blízkosti se budou nacházet až v roce 2017. Celkové nákladové tlaky na růst spotřebitelských cen se budou zvyšovat jen postupně, když protiinflační působení dovozních cen odrážející propad světových cen ropy, utlumený cenový vývoj v eurozóně a nedávné posílení koruny vůči euru odezní až v polovině roku 2016. V domácí ekonomice se budou náklady i nadále zvyšovat zejména vlivem zrychlující dynamiky mezd v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity.

Autorem je Tomáš Holub, ředitel sekce měnové

Newsletter