ČNB: Inflace stále výrazně pod prognózou

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v srpnu 2015 meziročně o 0,3 %.  Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v srpnu meziročně zvýšily jen o 0,1 %. Inflace se tak stále nachází výrazně pod cílem ČNB, respektive pod dolní hranicí jeho tolerančního pásma.

Inflace se opět vzdaluje cíli ČNB. Hlavně kvůli Číně a levné ropě

Celková meziroční inflace byla v srpnu o 0,4 procentního bodu pod prognózou ČNB. Tato odchylka byla dominantně dána vývojem cen potravin, u nichž prognóza nepočítala s pozorovaným obnovením meziročního poklesu. Ve stejném směru, ale v podstatně menší míře, se na odchylce skutečnosti od prognózy směrem dolů podílel o něco hlubší meziroční pokles cen pohonných hmot, v jejichž aktuálním vývoji se začíná odrážet obnovený pokles cen ropy. Prognóza ostatních složek inflace se naplnila. Korigovaná inflace bez pohonných hmot přitom setrvala v souladu s prognózou na úrovni 1,1 % v meziročním vyjádření. Na tento ukazatel jádrové inflace v poslední době působí několik protisměrných vlivů, které se v souhrnu kompenzují. Směrem nahoru je to růst domácí ekonomiky a mezd i oslabení koruny vůči dolaru, směrem dolů pak odeznění přímého efektu oslabeného kurzu koruny vůči euru a pokračující pokles zahraničních cen výrobců.

Analytici: Nízká inflace dává ČNB silný argument

Zveřejněná data i nadále potvrzují nízkoinflační vývoj české ekonomiky v letošním roce. Podle stávající prognózy ČNB celková i měnověpolitická inflace do začátku příštího roku vzrostou. Poté však dočasně zvolní, a na horizontu měnové politiky se tak budou nadále pohybovat pod 2% cílem, v jehož blízkosti se budou nacházet až v roce 2017. Celkové nákladové tlaky na růst spotřebitelských cen se budou zvyšovat jen postupně, když protiinflační působení dovozních cen odrážející propad světových cen ropy, utlumený cenový vývoj v eurozóně a nedávné posílení koruny vůči euru odezní až v polovině roku 2016. Uvedené posílení kurzu je z tohoto pohledu nepříznivým faktorem oddalujícím dosažení inflačního cíle. V domácí ekonomice se budou náklady i nadále zvyšovat zejména vlivem zrychlující dynamiky mezd v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity.

Autorem je Tomáš Holub, ředitel sekce měnové

Newsletter