Americké výnosy po včerejším poklesu rostou. Dolar zpevnil pod 1,0800 za euro díky silnějšímu poklesu evropských tržních sazeb. Koruna se obchoduje pod 24,35 za euro.

ČNB je připravena zvýšit sazby. O jejich snížení nepadlo ani slovo

Zdroj: ČNB

Česká národní banka na letošním posledním zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Rovněž přislíbila dále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. Guvernér Michl upozornil, že bankovní rada je připravena sazby v případě potřeby zvýšit. O jejich snížení napadlo na zasedání ani slovo.

Pro stabilitu sazeb hlasovalo pět členů bankovní rady. Dva byli pro zvýšení o 50 bodů. ČNB své rozhodnutí staví na působení nákladových a poptávkových inflačních tlaků. Zatímco ty nákladové mají původ v zahraničí, poptávkové pramení z domácí ekonomiky, avšak evidentně slábnou.

Děje se tak především prostřednictvím slabší spotřeby, která je tlumena vysokými cenami energií a potravin, negativním sentimentem a vyššími úrokovými sazbami. Firemní investice pak brzdí růst nákladů. Trh práce zůstává napjatý. Fiskální politika pak působí neutrálně, avšak s budoucím proinflačním rizikem.

Vrchol meziroční inflace kolem 20 % ČNB očekává na začátku příštího roku, a to jednak vinou návratu k původní metodice výpočtu bez započítání tzv. úsporného tarifu a poté i očekávaného zdražení plynu a elektřiny. Tempo růstu cen by mělo začít klesat již na jaře. Přispět by měla předchozí měnová politika, domácí i zahraniční, a tedy očekávané domácí i zahraniční ekonomické zpomalení. Vliv nákladových inflačních tlaků zůstane až do poloviny příštího roku výrazný.

Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty prognózy jako výrazné a jdoucí oběma směry. Na proinflační straně se nachází rychlejší mzdový růst spolu se ztrátou ukotvenosti inflačních očekávání a zmíněná fiskální politika. Na protiinflační straně stojí vyšší pravděpodobnost domácí i zahraniční recese a rychlejší než očekávaný pokles jádrové inflace.

Mezi nejistoty ČNB zařadila lednové přecenění zboží a služeb, válku na Ukrajině, dostupnost cen a energií a budoucí nastavení zahraniční měnové politiky.

Na otázku, co by vedlo k ČNB ke zvýšení sazeb, guvernér Michl zopakoval, že cokoliv, co by souviselo se silnější poptávkovou stranou, tedy zvýšení spotřeby, vyšší mzdy, a nakonec i působení fiskální politiky. Zároveň zdůraznil, že kroky ČNB budou dostatečné k obnovení cenové stability v souladu se zákonným mandátem. Centrální banka je rovněž připravena adekvátně reagovat na případné naplnění rizik prognózy.

ČNB aktuálně očekává, že se inflace k cíli přiblíží za zhruba rok a půl. Do karet ji hraje především oslabující poptávkové tlaky, u nichž lze očekávat pokračující trend. Jelikož banka nepozoruje naplnění hlavních proinflačních rizik, výhledově můžeme očekávat stabilitu sazeb po delší sobu. Trh naznačuje, že by na horizontu tří měsíců mohlo dojít na snížení sazeb o necelých 20 bodů, na horizontu šesti pak o necelých 40 bodů. My však tento krok spatřujeme až později v příštím roce.

S ohledem na kurz koruny zůstává klíčový intervenční režim. Byť jsou fundamentální rizika podle nás více na straně slabšího kurzu, pozitivnější tržní sentiment ve spojení s přítomností centrální banky brání jakýmkoliv sázkám na výraznější oslabení koruny. I přesto nemůžeme vyloučit jisté oslabení, které by však nemělo být skokové.

Zdroj: ČNB

Newsletter