ČNB letos intervenovala už za více než 100 miliard korun

Česká národní banka byla i v květnu aktivní na devizových trzích, v rámci své intervence bránící posílení české měny nad úroveň 27 korun za euro. Intervenovala v objemu zhruba 0,58 miliardy eur, což odpovídá 15,5 miliardy korun.

V porovnání s březnem, kdy nevydala v rámci své intervence ani korunu, a dubnem, kdy intervenovala v objemu 10,6 miliardy korun, tak svoji intervenci zintenzivnila. Celkový objem intervence byl však stále poměrně nízký v porovnání se situací loni v létě nebo letos na přelomu roku.

V letošním roce vydala ČNB v rámci své aktivní intervence v přepočtu už více než 100 miliard korun. Za celý loňský rok intervenovala v objemu necelých 244 miliard korun. Vzhledem k tomu, že v listopadu 2013, při zahájení intervence, vydala za oslabení koruny zhruba 200 miliard korun, značí to, že celkově již intervenovala v souhrnném objemu čítajícím zhruba 545 miliard korun.

Objem devizových rezerv v držení ČNB v poměru k hrubému domácímu produktu ČR se nyní pohybuje kolem čtyřiceti procent. To je stále z hlediska ČNB poměrně „komfortní“ úroveň. Při zahájení intervenčního režimu představoval daný objem zhruba 22 procent HDP. Nutno však říci, že devizové rezervy narůstají i z jiných důvodů, než je právě intervenční oslabování české měny.

Centrální bankéři si rozdělili kompetence

Objem aktivních intervencí ČNB je letos zatím slabší, než se očekávalo. Lze navíc předpokládat, že v červnu objem intervenčních obchodů ČNB oslabil, neboť koruna z důvodu dění kolem „brexitu“ vůči euru znehodnotila na své letos vůbec nejslabší úrovně.

Vzhledem k dobrému výkonu tuzemské ekonomiky a pokračujícím značným přebytkům zahraničního obchodu, který má našlápnuto k rekordnímu roku, lze ovšem čekat – v případě uklidnění situace na globálních trzích – zesilující tlak na zhodnocení koruny a tím i intenzivnější aktivitu ČNB v oblasti aktivní intervence v nadcházejících měsících.

Tento silnější tlak by mohl vést v krajním případě k zavedení negativních sazeb v ČR, které by centrální bance obranu závazku usnadnily. Vyloučit také stále nelze posun hladiny závazku na slabší úroveň koruny vůči euru. Předpokládáme, že ČNB prozatím zůstane v případě negativních sazeb i posunu závazku nejvýše pouze u verbální intervence, tzn. že je bude zmiňovat jako možný nástroj dalšího uvolnění měnových podmínek, k němuž se však v praxi neuchýlí.

Newsletter