ČNB neukončí intervence dříve než ve 2Q 2015. Sazby zůstávají na minimu

(Doplněno 14:46) Bankovní rada ČNB dnes v zásadních otázkách zopakovala závěr předchozího jednání 7. května a jednomyslně se rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Klíčová dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 0,05 %, diskontní sazba také na 0,05 % a lombardní sazba je beze změny 0,25 %.

ČNB také rozhodla používat nadále devizový kurz jako dodatečný nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 Kč za euro.

Bankovní rada zopakovala, že uvedený kurzový závazek považuje za jednostranný. To znamená, že ČNB bude bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 CZK/EUR svými intervencemi na devizovém trhu, tj. prodejem korun a nákupem cizích měn. Na slabší straně hladiny 27 CZK/EUR nechává ČNB kurz pohybovat dle vývoje nabídky a poptávky na devizovém trhu.

Bankovní rada konstatovala, že ČNB neukončí intervenční režim dříve než ve druhém čtvrtletí 2015. Nevyloučila ani další posun termínu. Aktuální prognóza měnové autority počítá se stabilitou tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a trváním intervencí nejméně do počátku příštího roku, tedy 2015. Již ze zápisu z květnového jednání nicméně vyplynulo, že většina členů bankovní rady se shodla na zvyšující se pravděpodobnosti pozdějšího opuštění režimu intervencí. ČNB spustila intervence loni 7. listopadu s cílem oslabit korunu. 

Rizika pro vývoj odhadovaný centrální bankou jsou podle Singera stále protiinflační. Stoupla tak podle něj potřeba pozdějšího ukončení režimu devizových intervencí, než předpokládá prognóza. Mezi rizika, která by tlumila růst cen, patří výrazně utlumený cenový vývoj v zahraničí, nižší pozorovaný růst cen potravin, nižší výhled na vývoj regulovaných cen a o něco méně expanzivní fiskální politika v roce 2015.

Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude podle Singera znamenat posílení kurzu koruny na úroveň před zahájením intervencí. „V mezidobí totiž dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny i dalších veličin,“ uvedl.

Zápis z květnového jednání ukázal, že opuštění intervenčního režimu ČNB musí být podmíněno jistotou, že inflace bude udržena poblíž inflačního cíle. Dle květnové Zprávy o inflaci ČNB očekává, že se bude celková inflace v nejbližším období zvyšovat vlivem nárůstu dovozních cen a na začátku roku 2015 by se růst cenové hladiny měl dostat lehce nad 2% cíl ČNB. Při ukončení intervenčního režimu nemusí souběžně dojít ke zvýšení sazeb.

V květnové prognóze ČNB zlepšila vývoj české ekonomiky pro letošní i příští rok. Letos čeká růst HDP o 2,6 % a příští rok zrychlení tempa na 3,3 %. Předchozí, únorová prognóza počítala s růstem HDP o 2,2 % letos a o 2,8 % v příštím roce.

ČNB: Konec intervencí podmiňuje jistota, že inflace už neklesne

ČNB zlepšila výhled pro českou ekonomiku. Ústup od intervencí přesto zřejmě později

Guvernér ČNB bloguje: Spotřebitelé a firmy se začínají chovat „normálně“

Newsletter