ČNB: Růst ekonomiky je robustní, ač pomohl výběr daně z tabáku

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ vzrostl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 4,2 %, v mezičtvrtletním srovnání se ekonomická aktivita zvýšila o 3,1 %. V porovnání s prognózou ČNB je vykázaný růst ekonomické aktivity v prvním čtvrtletí letošního roku vyšší o 2,3 procentního bodu v meziročním i mezičtvrtletním vyjádření.

„Výrazné zrychlení mezičtvrtletního a meziročního růstu HDP v prvním čtvrtletí roku 2015 bylo z významné části dáno skokovým zvýšením výběru spotřební daně z tabákových výrobků. Ten souvisel s obnovenou tvorbou zásob uvedených výrobků v návaznosti na jejich výrazné snížení v závěru loňského roku. K němu došlo v důsledku přijetí legislativní úpravy omezující předzásobení při zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky,“ uvedla centrální banka s tím, že mezičtvrtletní růst hrubé přidané hodnoty, který není změnami ve výběru spotřební daně dotčen, byl v letošním prvním čtvrtletí znatelně nižší než v případě HDP, když dosáhl 1,6 %. „I to je však vysoké číslo, potvrzující robustní růst české ekonomiky. V meziročním vyjádření hrubá přidaná hodnota dále zrychlila svůj růst na 3,8 %,“ uvedla ČNB.

Česká ekonomika prudce roste o 4,2 %

Na straně poptávky bylo podle centrální banky hlavní příčinou výrazně vyššího meziročního růstu HDP oproti prognóze ČNB silné zvýšení stavu zásob. „Celková hrubá tvorba kapitálu tak v důsledku toho meziročně vzrostla znatelně více, než ČNB očekávala, ačkoli meziroční růst fixních investic naopak lehce zaostal za prognózou. Meziroční růst spotřeby domácností předčil očekávání ČNB. Také dynamika vývozu i dovozu zboží a služeb byla vyšší ve srovnání s prognózou. Meziroční pokles celkového čistého vývozu byl přitom o něco mírnější oproti tomu, co prognóza předpovídala. Nižší oproti prognóze byl naopak meziroční růst spotřeby vlády,“ shrnuje ČNB.

Celkově tak skutečnost výrazně předčila očekávání ČNB, která sice předpovídala, že v prvním letošním čtvrtletí ekonomika zrychlí svůj meziroční růst, ovšem v podstatně menším rozsahu. Podle prognózy ČNB domácí ekonomika v letošním roce dále poroste. Zrychlující zahraniční poptávka, nízké ceny ropy, uvolněné domácí měnové podmínky prostřednictvím oslabeného kurzu koruny i mimořádně nízkých úrokových sazeb a zvýšení vládních investic vyústí letos dle prognózy v přírůstek HDP o 2,6 %. V příštím roce růst ekonomiky i přes pokles vládních investic dále zrychlí na 3,2 %, a to zejména v důsledku dalšího urychlení dynamiky zahraniční poptávky.

Komentář: Ekonomický růst ČR opět „vyráží dech“

Newsletter